Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 20. märts 2009

24. märts 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

20. märtsil 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 13 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 2,4 miljardi euro võrra 281 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
18. märts 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 34,8 miljardit Šveitsi franki 36,4 miljardit Šveitsi franki
19. märts 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 81,9 miljardit USA dollarit 79,8 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank (EKP) on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud operatsioon ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,3 miljardi euro võrra 289,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,5 miljardi euro võrra 745,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 12,5 miljardi euro võrra 136,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 2,8 miljardi euro võrra 615,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 18. märtsil 2009 möödus 227,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 226,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 63,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 61,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 15,7 miljardi euro võrra 228,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 217 625 −13
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 154 347 −925
2.1 Nõuded RVFle 13 217 −20
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 141 130 −905
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 143 600 −464
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 427 −2 909
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 427 −2 909
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 680 099 −696
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 226 066 −1 635
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 452 766 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 193 871
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 75 67
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 29 508 712
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 289 545 1 307
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 425 0
9 Muud varad 252 972 −3 898
Varad kokku 1 822 548 −6 886
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 745 802 −535
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 293 029 −13 611
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 228 572 −15 671
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 63 915 2 073
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 542 −13
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 349 49
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 145 248 12 540
5.1 Valitsussektor 136 888 12 527
5.2 Muud kohustused 8 360 13
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 208 006 −3 495
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 613 2 437
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 917 −1 395
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 917 −1 395
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 446 0
10 Muud kohustused 164 581 −2 876
11 Ümberhindluskontod 176 589 0
12 Kapital ja reservid 71 967 0
Kohustused kokku 1 822 548 −6 886