Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. kovo 13 d.

2009 m. kovo 17 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. kovo 13 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 105 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,9 mlrd. eurų – iki 283,4 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. dalį „Su pinigų politikos operacijomis nesusiję ypatingieji sandoriai“).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 288,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 746,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 124,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 57,7 mlrd. eurų – iki 618,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. kovo 11 d., baigėsi 244,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 227,7 mlrd. eurų vertės operacija. Trečiadienį, 2009 m. kovo 11 d., baigėsi papildomos 104,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 120,2 mlrd. eurų vertės 28 dienų trukmės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. kovo 12 d., baigėsi 55,9 mlrd. eurų vertės trijų mėnesių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 30,2 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną buvo atlikta dar viena papildoma 10,8 mlrd. eurų vertės šešių mėnesių ilgesnės trukmės refinansavimo operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 61,8 mlrd. eurų (palyginti su 135,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Operacijos tipas Pasibaigusio sandorio suma Naujo sandorio suma
2009 m. kovo 11 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 35,1 mlrd. CHF 34,8 mlrd. CHF
2009 m. kovo 12 d. 3 mėn. likvidumo didinimo eurais eurų ir Danijos kronų apsikeitimo operacija 17,6 mlrd. DKK 6,0 mlrd. DKK
2009 m. kovo 12 d. 28 dienų JAV dolerių likvidumo didinimo grįžtamasis sandoris 15,4 mlrd. USD 16,0 mlrd. USD
2009 m. kovo 12 d. 7 dienų JAV dolerių likvidumo didinimo grįžtamasis sandoris 76,5 mlrd. USD 81,9 mlrd. USD
2009 m. kovo 13 d. 84 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 0,9 mlrd. CHF -

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos, Šveicarijos nacionalinio banko ir Danmarks Nationalbank laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Šveicarijos frankų ir eurų bei Danijos kronų ir eurų apsikeitimo operacijos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 64,8 mlrd. eurų – iki 244,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 217 638 −105
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 155 272 −1 527
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 13 237 118
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 035 −1 646
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 144 063 8 082
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 336 −663
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 336 −663
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 680 795 −16 031
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 227 701 −16 446
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 452 765 567
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 322 −156
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 4
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 28 796 −338
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 288 238 2 055
8 Valdžios skola eurais 37 425 0
9 Kitas turtas 256 870 −2 858
Visas turtas 1 829 433 −11 385
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 746 337 302
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 306 641 −8 977
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 244 244 64 796
2.2 Indėlių galimybė 61 841 −73 771
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 556 −2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 300 1
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 132 708 2 281
5.1 Valdžiai 124 361 2 125
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 347 157
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 211 501 6 760
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 176 425
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 312 255
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 312 255
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 446 0
10 Kiti įsipareigojimai 167 457 −12 658
11 Perkainojimo sąskaitos 176 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 967 225
Visi įsipareigojimai 1 829 433 −11 385

Kontaktai žiniasklaidai