Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. március 13.

2009. március 17.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. március 13-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 105 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi banki megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, valamint egy másik központi bank aranyvásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollár-alapú likviditásnyújtó műveletek (lásd a „monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó rendkívüli ügyletek” című pontot) miatt 5,9 milliárd euróval 283,4 milliárd euróra nőtt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 2,1 milliárd euróval 288,2 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,3 milliárd euróval nőtt, 746,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,1 milliárd euróval 124,4  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 57,7 milliárd euróval 618,4 milliárd euróra emelkedett. 2009. március 11-én, szerdán lejárt egy 244,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 227,7 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon egy 104,7 milliárd eurós kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet is lejárt, és újabb kihelyezésre került sor 28 napi lejárattal, 120,2 milliárd euro értékben. 2009. március 12-én, csütörtökön lejárt egy 55,9 milliárd euro összegű, háromhavi lejáratú, kiegészítő, hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 30,2 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon még egy kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet is elszámoltak, amelynek értéke 10,8 milliárd euro, lejárata pedig hat hónap volt.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro volt (szemben az előző heti 0,5 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 61,8 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 135,6 milliárd euróval).

Monetáris politikai művelethez nem kapcsolódó rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. március 11. 7 napos svájcifrank-alapú likviditásnyújtó EUR/CHF devizaswap 35,1 milliárd CHF 34,8 milliárd CHF
2009. március 12. 3 hónapos euroalapú likviditásnyújtó EUR/DKK devizaswap 17,6 milliárd DKK 6,0 milliárd DKK
2009. március 12. 28 napos USA-dollár-alapú likviditásnyújtó penziós ügylet 15,4 milliárd USD 16,0 milliárd USD
2009. március 12. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásnyújtó penziós ügylet 76,5 milliárd USD 81,9 milliárd USD
2009. március 13. 84 napos svájcifrank-alapú likviditásnyújtó EUR/CHF devizaswap 0,9 milliárd CHF -

Az eurorendszer a likviditásnyújtó ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed), a Svájci Nemzeti Bankkal és a Danmarks Nationalbankkal kötött ideiglenes kölcsönös devizamegállapodás (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF és az EUR/DKK devizaswap-műveletek nem befolyásolták az eurorendszer nettó devizapozícióját.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 64,8 milliárd euróval 244,2 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 217 638 −105
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 155 272 −1 527
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 13 237 118
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 035 −1 646
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 144 063 8 082
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 336 −663
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 336 −663
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 680 795 −16 031
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 227 701 −16 446
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 452 765 567
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 322 −156
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 7 4
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 28 796 −338
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 288 238 2 055
8 Euróban denominált államadósság 37 425 0
9 Egyéb eszközök 256 870 −2 858
Eszközök összesen 1 829 433 −11 385
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 746 337 302
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 306 641 −8 977
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 244 244 64 796
2.2 Betéti rendelkezésre állás 61 841 −73 771
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 556 −2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 300 1
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 132 708 2 281
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 124 361 2 125
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 347 157
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 211 501 6 760
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 176 425
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 312 255
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 312 255
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 446 0
10 Egyéb kötelezettségek 167 457 −12 658
11 Átértékelési számlák 176 589 0
12 Saját tőke 71 967 225
Források összesen 1 829 433 −11 385