Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 13.3.2009

17.3.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 13.3.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 105 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 5,9 miljardilla eurolla 283,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. kohta ”Rahapoliittisiin operaatioihin liittymättömät poikkeukselliset operaatiot”) vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 2,1 miljardilla eurolla 288,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 746,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 2,1 miljardilla eurolla 124,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 57,7 miljardilla eurolla 618,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 11.3.2009 erääntyi 244,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 227,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Niin ikään keskiviikkona 11.3.2009 erääntyi 104,7 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 120,2 miljardin euron operaatio, jonka maturiteetti on 28 päivää. Torstaina 12.3.2009 erääntyi 55,9 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kolme kuukautta, ja samalla suoritettiin uuden, 30,2 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Samana päivänä suoritettiin myös 10,8 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on kuusi kuukautta.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,5 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 61,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 135,6 miljardia euroa).

Rahapoliittisiin operaatioihin liittymättömät poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
11.3.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 35,1 miljardia Sveitsin frangia 34,8 miljardia Sveitsin frangia
12.3.2009 Tanskan kruunun määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/DKK-valuuttaswap (3 kuukautta) 17,6 miljardia Tanskan kruunua 6,0 miljardia Tanskan kruunua
12.3.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (28 päivää) 15,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria 16,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria
12.3.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 76,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 81,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria
13.3.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (84 päivää) 0,9 miljardia Sveitsin frangia -

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Yhdysvaltain, Sveitsin ja Tanskan keskuspankkien ja Euroopan keskuspankin kesken. EUR/CHF- ja EUR/DKK-valuuttaswap-operaatioilla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 64,8 miljardilla eurolla 244,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 217 638 −105
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 155 272 −1 527
2.1 Saamiset IMF:ltä 13 237 118
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 035 −1 646
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 144 063 8 082
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 336 −663
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 336 −663
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 680 795 −16 031
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 227 701 −16 446
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 452 765 567
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 322 −156
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 7 4
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 28 796 −338
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 288 238 2 055
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 425 0
9 Muut saamiset 256 870 −2 858
Vastaavaa yhteensä 1 829 433 −11 385
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 746 337 302
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 306 641 −8 977
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 244 244 64 796
2.2 Talletusmahdollisuus 61 841 −73 771
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 556 −2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 300 1
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 132 708 2 281
5.1 Julkisyhteisöt 124 361 2 125
5.2 Muut 8 347 157
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 211 501 6 760
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 176 425
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 312 255
8.1 Talletukset ja muut velat 10 312 255
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 446 0
10 Muut velat 167 457 −12 658
11 Arvonmuutostilit 176 589 0
12 Pääoma ja rahastot 71 967 225
Vastattavaa yhteensä 1 829 433 −11 385