Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 13ης Μαρτίου 2009

17 Μαρτίου 2009

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 13 Μαρτίου 2009, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 105 εκατ. ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας χρυσού των κεντρικών τραπεζών (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004) και την αγορά χρυσού από άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 5,9 δισεκ. ευρώ σε 283,4 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. την ενότητα με τίτλο "Έκτακτες συναλλαγές που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής").

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 2,1 δισεκ. ευρώ σε 288,2 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 746,3 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 2,1 δισεκ. ευρώ σε 124,4 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 57,7 δισεκ. ευρώ σε 618,4 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 244,1 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 227,7 δισεκ. ευρώ. Επίσης, την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 έληξε μια συμπληρωματική πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 104,7 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 120,2 δισεκ. ευρώ, με διάρκεια 28 ημερών. Την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 55,9 δισεκ. ευρώ, με διάρκεια τριών μηνών, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 30,2 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα διακανονίστηκε νέα συμπληρωματική πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 10,8 δισεκ. ευρώ, με διάρκεια έξι μηνών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,3 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,5 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 61,8 δισεκ. ευρώ (έναντι 135,6 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Έκτακτες συναλλαγές που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
11 Μαρτίου 2009 Πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας για παροχή ρευστότητας σε φράγκα Ελβετίας, διάρκειας 7 ημερών 35,1 δισεκ. φράγκα Ελβετίας 34,8 δισεκ. φράγκα Ελβετίας
12 Μαρτίου 2009 Πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/κορωνών Δανίας για παροχή ρευστότητας σε ευρώ, διάρκειας 3 μηνών 17,6 δισεκ. κορώνες Δανίας 6,0 δισεκ. κορώνες Δανίας
12 Μαρτίου 2009 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 28 ημερών 15,4 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 16,0 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ
12 Μαρτίου 2009 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 76,5 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 81,9 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ
13 Μαρτίου 2009 Πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας για παροχή ρευστότητας σε φράγκα Ελβετίας, διάρκειας 84 ημερών 0,9 δισεκ. φράγκα Ελβετίας -

Οι πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο των προσωρινών συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας και της Danmarks Nationalbank. Οι πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας και ευρώ/κορωνών Δανίας δεν είχαν καμία επίδραση στην καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 64,8 δισεκ. ευρώ σε 244,2 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 217.638 −105
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 155.272 −1.527
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 13.237 118
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 142.035 −1.646
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 144.063 8.082
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.336 −663
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 20.336 −663
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 680.795 −16.031
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 227.701 −16.446
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 452.765 567
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 322 −156
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 7 4
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 28.796 −338
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 288.238 2.055
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.425 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 256.870 −2.858
Σύνολο ενεργητικού 1.829.433 −11.385
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 746.337 302
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 306.641 −8.977
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 244.244 64.796
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 61.841 −73.771
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 556 −2
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 300 1
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 132.708 2.281
5.1 Γενική κυβέρνηση 124.361 2.125
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.347 157
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 211.501 6.760
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 176 425
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.312 255
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.312 255
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.446 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 167.457 −12.658
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 176.589 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.967 225
Σύνολο παθητικού 1.829.433 −11.385

Εκπρόσωποι Τύπου