Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 27 februarie 2009

3 martie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 27 februarie 2009, scăderea de 214  milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 35,1 miliarde EUR, până la 275,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD. Joi, 26 februarie 2009, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 67,5 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 19,2 miliarde USD, cu scadenţa la 84 de zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune reversibilă suplimentară de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 65,8 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 75,1 miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Tot joi, 26 februarie 2009, o operaţiune de swap valutar EUR/USD în valoare de 1,5 miliarde USD, cu scadenţa la 84 de zile, a ajuns la scadenţă. Această operaţiune de swap valutar nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Toate aceste operaţiuni în USD au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre Banca Centrală Europeană (BCE) şi Rezervele Federale ale SUA. Miercuri, 25 februarie 2009, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 33,5 miliarde CHF a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 35,4 miliarde CHF, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Vineri, 27 februarie 2009, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 0,7 miliarde CHF, cu scadenţa la 84 de zile, a ajuns la scadenţă. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Banca Naţională a Elveţiei şi nu au afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Luni, 23 februarie 2009, o operaţiune de swap valutar EUR/DKK în valoare de 26,2 miliarde DKK, cu scadenţa la o lună, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 7,5 miliarde DKK, cu scadenţa la trei luni, a fost decontată. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Danmarks Nationalbank.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 0,2 miliarde EUR, până la 285,3 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a mărit cu 2,9 miliarde EUR, până la 742,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 23,2 miliarde EUR, până la 128,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 23,4 miliarde EUR, până la 595,4 miliarde EUR. Miercuri, 25 februarie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 215,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 237,8 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 26 februarie 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 42,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 21,6 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,7 miliarde EUR (faţă de 1,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 104,9 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 80 de miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 51,7 miliarde EUR, până la 191,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 217 779 −214
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 155 684 −3 641
2.1 Creanţe asupra FMI 13 119 −10
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 142 565 −3 631
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 134 654 −32 286
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 591 −143
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 591 −143
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 700 877 1 150
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 238 423 22 516
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 461 795 −20 544
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 652 −746
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 7 −75
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 27 497 −3 244
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 285 256 150
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 425 36
9 Alte active 239 506 84
Total active 1 820 268 −38 107
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 742 134 2 853
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 297 168 −27 174
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 191 697 −51 735
2.2 Facilitatea de depozit 104 911 24 861
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 561 −300
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 276 −39
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 136 906 22 850
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 128 912 23 234
5.2 Alte angajamente 7 994 −383
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 202 561 −33 879
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro −279 26
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 810 −900
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 810 −900
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 446 0
10 Alte pasive 177 921 −1 900
11 Conturi de reevaluare 176 589 0
12 Capital şi rezerve 71 738 56
Total pasive 1 820 268 −38 107

Contacte media