Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. vasario 27 d.

2009 m. kovo 3 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. vasario 27 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 214 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 35,1 mlrd. eurų – iki 275,4 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais. Ketvirtadienį, 2009 m. vasario 26 d., baigėsi 67,5 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 19,2 mlrd. JAV dolerių vertės 84 d. trukmės sandoris. Tą pačią dieną baigėsi dar vieno 65,8 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 75,1 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės sandoris. 2009 m. vasario 26 d., ketvirtadienį, taip pat baigėsi 1,5 mlrd. JAV dolerių vertės 84 dienų trukmės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacijos terminas. Ši valiutų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Visus šiuos sandorius JAV doleriais Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko (ECB) ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Trečiadienį, 2009 m. vasario 25 d., baigėsi 33,5 mlrd. Šveicarijos frankų vertės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 35,4 mlrd. Šveicarijos frankų vertės septynių dienų trukmės operacija. Penktadienį, 2009 m. vasario 27 d., baigėsi 0,7 mlrd. Šveicarijos frankų vertės 84 dienų trukmės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Jos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Pirmadienį, 2009 m. vasario 23 d. baigėsi 26,2 mlrd. Danijos kronų vertės vieno mėnesio trukmės eurų ir Danijos kronų apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 7,5 mlrd. Danijos kronų vertės trijų mėnesių trukmės operacija. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal ECB ir Danmarks Nationalbank laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 285,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,9 mlrd. eurų – iki 742,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 23,2 mlrd. eurų – iki 128,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 23,4 mlrd. eurų – iki 595,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. vasario 25 d., baigėsi 215,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 237,8 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. vasario 26 d., baigėsi 42,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 21,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,7 mlrd. eurų (palyginti su 1,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 104,9 mlrd. eurų (palyginti su 80 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 51,7 mlrd. eurų – iki 191,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 217 779 −214
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 155 684 −3 641
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 13 119 −10
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 565 −3 631
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 134 654 −32 286
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 591 −143
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 591 −143
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 700 877 1 150
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 238 423 22 516
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 461 795 −20 544
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 652 −746
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 −75
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 27 497 −3 244
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 285 256 150
8 Valdžios skola eurais 37 425 36
9 Kitas turtas 239 506 84
Visas turtas 1 820 268 −38 107
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 742 134 2 853
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 297 168 −27 174
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 191 697 −51 735
2.2 Indėlių galimybė 104 911 24 861
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 561 −300
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 276 −39
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 136 906 22 850
5.1 Valdžiai 128 912 23 234
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 994 −383
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 202 561 −33 879
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta −279 26
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 810 −900
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 810 −900
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 446 0
10 Kiti įsipareigojimai 177 921 −1 900
11 Perkainojimo sąskaitos 176 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 738 56
Visi įsipareigojimai 1 820 268 −38 107
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai