Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. február 27.

2009. március 3.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. február 27-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 214 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek következtében 35,1 milliárd euróval csökkent, 275,4 milliárd euróra. 2009. február 26-án, csütörtökön lejárt 67,5 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós ügylet futamideje, és újabb 19,2 milliárd dolláros műveletet számoltak el, 84 nap futamidővel. Ugyanezen a napon lejárt egy további, 65,8 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós ügylet futamideje, és újabb 75,1 milliárd dolláros, hétnapos futamidejű művelet elszámolására került sor. Ugyancsak 2009. február 26-án, csütörtökön lejárt egy 1,5 milliárd USA-dollár értékű, 84 napos EUR/USD devizaswapügylet. A devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára. Az eurorendszer összes USA-dollárban denominált tranzakciója az Európai Központi Bank (EKB) és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott. 2009. február 25-én, szerdán lejárt egy 33,5 milliárd CHF értékű EUR/CHF devizaswapművelet futamideje, és újabb műveletet számoltak el 35,4 milliárd CHF értékben, hétnapos lejárattal. 2009. február 27-én, pénteken lejárt egy 0,7 milliárd CHF értékű EUR/CHF devizaswapügylet, amelynek 84 nap volt a futamideje. A műveleteket az eurorendszer az EKB és a Svájci Nemzeti Bank közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan végezte, és nem befolyásolták az eurorendszer nettó devizapozícióját. 2009. február 23-án, hétfőn 26,2 milliárd dán korona értékű és egy hónap futamidejű EUR/DKK devizaswapművelet járt le, és újabb műveletet számoltak el 7,5 milliárd dán korona értékben, három hónap futamidővel. Az eurorendszer a műveletet az EKB és a Danmarks Nationalbank közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,2 milliárd euróval emelkedett, 285,3 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,9 milliárd euróval nőtt, 742,1 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 23,2 milliárd euróval nőtt, 128,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 23,4 milliárd euróval csökkent, 595,4 milliárd euróra. 2009. február 25-én, szerdán lejárt egy 215,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 237,8 milliárd euro értékben. 2009. február 26-án, csütörtökön lejárt egy 42,2 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 21,6 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,7 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 104,9 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 80 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 51,7 milliárd euróval csökkent, 191,7 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 217 779 −214
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 155 684 −3 641
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 13 119 −10
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 565 −3 631
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 134 654 −32 286
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 591 −143
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 591 −143
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 700 877 1 150
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 238 423 22 516
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 461 795 −20 544
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 652 −746
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 7 −75
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 27 497 −3 244
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 285 256 150
8 Euróban denominált államadósság 37 425 36
9 Egyéb eszközök 239 506 84
Eszközök összesen 1 820 268 −38 107
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 742 134 2 853
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 297 168 −27 174
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 191 697 −51 735
2.2 Betéti rendelkezésre állás 104 911 24 861
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 561 −300
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 276 −39
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 136 906 22 850
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 128 912 23 234
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 994 −383
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 202 561 −33 879
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek −279 26
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 810 −900
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 810 −900
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 446 0
10 Egyéb kötelezettségek 177 921 −1 900
11 Átértékelési számlák 176 589 0
12 Saját tőke 71 738 56
Források összesen 1 820 268 −38 107
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok