Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 27.2.2009

3.3.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 27.2.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 214 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 35,1 miljardilla eurolla 275,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 26.2.2009 erääntyi 67,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 19,2 miljardin dollarin operaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on 84 päivää. Samana päivänä erääntyi myös 65,8 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio ja suoritettiin uusi, 75,1 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Niin ikään torstaina 26.2.2009 erääntyi 1,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin EUR/USD-valuuttaswap-operaatio, jonka maturiteetti oli 84 päivää. Valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Kaikki eurojärjestelmän toteuttamat Yhdysvaltain dollarin määräiset operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken. Keskiviikkona 25.2.2009 erääntyi 33,5 miljardin Sveitsin frangin EUR/CHF-valuuttaswap-operaatio ja suoritettiin uusi, 35,4 miljardin frangin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Perjantaina 27.2.2009 erääntyi 0,7 miljardin Sveitsin frangin EUR/CHF-valuuttaswap-operaatio, jonka maturiteetti oli 84 päivää. Nämä eurojärjestelmän toteuttamat operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Sveitsin keskuspankin kesken, eikä niillä ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Maanantaina 23.2.2009 erääntyi 26,2 miljardin Tanskan kruunun EUR/DKK-valuuttaswap-operaatio. Operaation maturiteetti oli yksi kuukausi. Samalla suoritettiin uusi, 7,5 miljardin kruunun operaatio, jonka maturiteetti on kolme kuukautta. Tämä eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Tanskan keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,2 miljardilla eurolla 285,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,9 miljardilla eurolla 742,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 23,2 miljardilla eurolla 128,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 23,4 miljardilla eurolla 595,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 25.2.2009 erääntyi 215,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 237,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 26.2.2009 erääntyi 42,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 21,6 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 104,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 80 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 51,7 miljardilla eurolla 191,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 217 779 −214
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 155 684 −3 641
2.1 Saamiset IMF:ltä 13 119 −10
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 565 −3 631
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 134 654 −32 286
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 591 −143
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 591 −143
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 700 877 1 150
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 238 423 22 516
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 461 795 −20 544
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 652 −746
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 7 −75
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 27 497 −3 244
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 285 256 150
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 425 36
9 Muut saamiset 239 506 84
Vastaavaa yhteensä 1 820 268 −38 107
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 742 134 2 853
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 297 168 −27 174
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 191 697 −51 735
2.2 Talletusmahdollisuus 104 911 24 861
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 561 −300
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 276 −39
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 136 906 22 850
5.1 Julkisyhteisöt 128 912 23 234
5.2 Muut 7 994 −383
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 202 561 −33 879
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle −279 26
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 810 −900
8.1 Talletukset ja muut velat 9 810 −900
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 446 0
10 Muut velat 177 921 −1 900
11 Arvonmuutostilit 176 589 0
12 Pääoma ja rahastot 71 738 56
Vastattavaa yhteensä 1 820 268 −38 107
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle