Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 27. veebruar 2009

3. märts 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

27. veebruaril 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 214 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 35,1 miljardi euro võrra 275,4 miljardi euroni. Neljapäeval, 26. veebruaril 2009 möödus 67,5 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördtehingu tähtaeg ning teostati uus tehing väärtusega 19,2 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 84 päeva. Samal päeval möödus veel ühe, 65,8 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördtehingu tähtaeg ning teostati uus tehing väärtusega 75,1 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Neljapäeval, 26. veebruaril 2009 möödus ka euro ja USA dollari vahel teostatud 1,5 miljardi USA dollari suuruse valuutavahetusoperatsiooni 84-päevane tähtaeg. See operatsioon ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Eurosüsteem teostas kõik USA dollarites nomineeritud operatsioonid seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing). Kolmapäeval, 25. veebruaril 2009 möödus euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud 33,5 miljardi Šveitsi frangi suuruse valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 35,4 miljardit Šveitsi franki ja tähtajaga seitse päeva. Reedel, 27. veebruaril 2009 möödus euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud 0,7 miljardi Šveitsi frangi suuruse valuutavahetusoperatsiooni 84-päevane tähtaeg. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja Šveitsi keskpanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing) ning need ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Esmaspäeval, 23. veebruaril 2009 möödus euro ja Taani krooni vahel teostatud 26,2 miljardi Taani krooni suuruse valuutavahetusoperatsiooni ühekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 7,5 miljardit Taani krooni ja tähtajaga kolm kuud. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses EKP ja Taani keskpanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,2 miljardi euro võrra 285,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,9 miljardi euro võrra 742,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 23,2 miljardi euro võrra 128,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 23,4 miljardi euro võrra 595,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 25. veebruaril 2009 möödus 215,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 237,8 miljardit eurot. Neljapäeval, 26. veebruaril 2009 möödus 42,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 21,6 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 104,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 80 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 51,7 miljardi euro võrra 191,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 217 779 −214
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 155 684 −3 641
2.1 Nõuded RVFle 13 119 −10
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 565 −3 631
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 134 654 −32 286
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 21 591 −143
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 591 −143
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 700 877 1 150
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 238 423 22 516
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 461 795 −20 544
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 652 −746
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 7 −75
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 27 497 −3 244
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 285 256 150
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 425 36
9 Muud varad 239 506 84
Varad kokku 1 820 268 −38 107
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 742 134 2 853
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 297 168 −27 174
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 191 697 −51 735
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 104 911 24 861
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 561 −300
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 276 −39
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 136 906 22 850
5.1 Valitsussektor 128 912 23 234
5.2 Muud kohustused 7 994 −383
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 202 561 −33 879
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees −279 26
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 810 −900
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 810 −900
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 446 0
10 Muud kohustused 177 921 −1 900
11 Ümberhindluskontod 176 589 0
12 Kapital ja reservid 71 738 56
Kohustused kokku 1 820 268 −38 107
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid