Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 13 februarie 2009

17 februarie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 13 februarie 2009, scăderea de 155 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 3,3 miliarde EUR, până la 311,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD. Joi, 12 februarie 2009, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 21,3 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 15,4 miliarde USD, cu scadenţa la 28 de zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune reversibilă suplimentară de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 59,1 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 70 de miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Tot joi, 12 februarie 2009, o operaţiune de swap valutar EUR/USD în valoare de 0,1 miliarde USD, cu scadenţa la 28 de zile, a ajuns la scadenţă. Această operaţiune de swap valutar nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Toate operaţiunile în USD au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre Banca Centrală Europeană (BCE) şi Rezervele Federale ale SUA. Miercuri, 11 februarie 2009, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 35,3 miliarde CHF a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 35,7 miliarde CHF, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Vineri, 13 februarie 2009, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 0,7 miliarde CHF, cu scadenţa la 84 de zile, a ajuns la scadenţă. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Banca Naţională a Elveţiei şi nu au afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 2,3 miliarde EUR, până la 283,7 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 1,2 miliarde EUR, până la 740,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 1,7 miliarde EUR, până la 82,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 49,3 miliarde EUR, până la 605,2 miliarde EUR. Miercuri, 11 februarie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 207,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 197,7 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 113,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 104,7 miliarde EUR, cu scadenţa la 28 de zile, a fost decontată. Joi, 12 februarie 2009, o operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 66,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 18,5 miliarde EUR, cu scadenţa la trei luni, a fost decontată. În aceeaşi zi, o altă operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 10,7 miliarde EUR, cu scadenţa la şase luni, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,6 miliarde EUR (faţă de 0,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 75,9 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 180,7 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 52,5 miliarde EUR, până la 247,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 218 159 −155
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 159 243 −454
2.1 Creanţe asupra FMI 13 129 −42
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 146 114 −411
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 168 287 −2 626
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 293 −1 015
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 293 −1 015
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 681 286 −55 929
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 198 383 −9 369
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 482 335 −46 286
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 562 −233
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 6 −40
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 27 737 −2 472
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 283 691 2 307
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 389 0
9 Alte active 236 966 599
Total active 1 834 052 −59 744
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 740 745 −1 187
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 323 588 −52 683
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 247 514 52 514
2.2 Facilitatea de depozit 75 938 −104 753
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 135 −444
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 332 −271
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 90 904 1 729
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 82 578 1 654
5.2 Alte angajamente 8 327 76
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 238 857 −5 651
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro −113 −940
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 496 1 121
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 496 1 121
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 446 0
10 Alte pasive 175 849 −2 079
11 Conturi de reevaluare 176 589 0
12 Capital şi rezerve 71 360 216
Total pasive 1 834 052 −59 744