Menu

Rapport finanzjarju konsolidat tal-Eurosistema tat-13 ta’ Frar 2009

17 ta' Frar 2009

Partiti li m’għandhomx x’jaqsmu mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Fil-ġimgħa li ntemmet fit-13 ta’ Frar 2009, it-tnaqqis ta’ EUR 155 miljun f’ deheb u ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita nru. 1 tal-attiv) irrifletta l-bejgħ ta’ deheb li għamel wieħed mill-banek ċentrali tal-Eurosistema (skont il-Ftehim tal-Banek Ċentrali dwar id-Deheb li daħal fis-seħħ fis-27 ta’ Settembru 2004) u x-xiri nett ta’ munita tad-deheb minn bank ċentrali tal-Eurosistema ieħor.

Il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti nru. 2 u 3 tal-attiv minbarra l-partiti nru. 7, 8 u 9 tal-passiv) naqset b’EUR 3.3 biljun għal EUR 311.7 biljun minħabba transazzjonijiet tal-klijenti u tal-portafoll u operazzjonijiet li jipprovdu likwidità f’dollari Amerikani. Nhar il-Ħamis, 12 ta’ Frar 2009, immaturat transazzjoni rriversjata ta’ USD 21.3 biljun li pprovdiet likwidità f’dollari Amerikani u ġiet regolata transazzjoni ġdida ta’ USD 15.4 biljun, b’maturità ta’ 28 jum. Fl-istess jum, immaturat transazzjoni rriversjata oħra ta’ USD 59.1 biljun li pprovdiet likwidità f’dollari Amerikani u mmaturat transazzjoni ġdida ta’ USD 70 biljun, b’maturità ta’ sebat ijiem. Nhar il-Ħamis 12 ta’ Frar 2009 ukoll, immaturat operazzjoni swap ta’ kambju barrani EUR/USD, ta’ USD 0.1 biljun, b’maturità ta’ 28 jum. Din l-operazzjoni swap f’kambju barrani ma kellha ebda effett fuq il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija. It-transazzjonijiet kollha denominati f’dollari Amerikani tmexxew mill-Eurosistema għal dak li għandu x’jaqsam mal-arranġament dwar il-muniti, reċiproku u temporanju (linja swap), bejn il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u l-Federal Reserve System. Nhar l-Erbgħa, 11 ta’ Frar 2009, immaturat operazzjoni swap f’kambju barrani EUR/CHF ta’ CHF 35.3 biljun u ġiet regolata operazzjoni ġdida ta’ CHF 35.7 biljun, b’maturità ta’ sebat ijiem. Nhar il-Ġimgħa 13 ta’ Frar 2009, immaturat operazzjoni swap ta’ kambju barrani EUR/USD ta’ USD 0.7 biljun, b’maturità ta’ 84 jum. Dawn l-operazzjonijiet tmexxew mill-Eurosistema għal dak li għandu x’jaqsam mal-arranġament dwar il-munita, reċiproku u temporanju (linja swap), bejn il-BĊE u s-Swiss National Bank u ma kellhom ebda effett fuq il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija.

L-investimenti mill-Eurosistema tat-titoli negozjabbli tar-residenti taż-żona tal-euro u denominati f’euro (il-partita nru. 7 tal-attiv) żdiedu b’EUR 2.3 biljun għal-EUR 283.7 biljun. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita nru. 1 tal-passiv) naqsu b’EUR 1.2 biljun għal EUR 740.7 biljun. L- obbligazzjonijiet lejn l-amministrazzjoni pubblika (il-partita nru. 5.1 tal-passiv) żdiedu b’EUR 1.7 biljun għal EUR 82.6 biljun.

Partiti li għandhom x’jaqsmu mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Is-self nett tal-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita nru. 5 tal-attiv minbarra l-partiti nru. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 u 4 tal-passiv) żdied b’EUR 49.3 biljun għal EUR 605.2 biljun. Nhar l-Erbgħa, 11 ta’ Frar 2009, immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament ta’ EUR 207.1 biljun u ġiet regolata waħda ġdida ta’ EUR 197.7 biljun. Fl-istess jum, immaturat operazzjoni supplementari ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal ta’ EUR 113.4 biljun li pprovdiet likwidità f’dollari Amerikani u mmaturat transazzjoni ġdida ta’ EUR 104.7 biljun, b’maturità ta’ 28 jum. Nhar il-Ħamis, 12 ta’ Frar 2009, immaturat operazzjoni supplementari ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal ta’ EUR 66.8 biljun u ġiet regolata waħda ġdida ta’ EUR 18.5 biljun, b’maturità ta’ tliet xhur. Fl-istess jum, ġiet regolata operazzjoni supplementari oħra ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal ta’ EUR 10.7 biljun, b’maturità ta’ sitt xhur.

Ir-rikors għall- faċilità tas-self marġinali (il-partita nru. 5.5 tal-attiv) kien ta’ EUR 0.6 biljun (meta mqabbel ma’ EUR 0.8 biljuni fil-ġimgħa ta’ qabel), waqt li r-rikors għall- faċilità tad-depożitu (il-partita Nru. 2.2 tal-passiv) kien ta’ EUR 75.9 biljuni (meta mqabbel ma’ 180.7 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel).

Kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro

Minħabba t-transazzjonijiet kollha, il-pożizzjoni tal- kontijiet kurrenti li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom mal-Eurosistema (il-partita nru. 2.1 tal-passiv) żdiedet b’EUR 52.5 biljun għal EUR 247.5 biljun.

Attiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Deheb u krediti f’deheb 218,159 −155
2 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 159,243 −454
2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 13,129 −42
2.2 Bilanċi mal-banek u titoli ta’ investiment
Self barrani u assi oħra barranin
146,114 −411
3 Drittijiet fuq residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 168,287 −2,626
4 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 21,293 −1,015
4.1 Bilanċi mal-banek, titoli ta’ investiment u self 21,293 −1,015
4.2 Talbiet li jirrżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro, relatat ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 681,286 −55,929
5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ ri-finanzjament 198,383 −9,369
5.2 Operazzjonijiet ta’ ri-finanzjament għal żmien itwal 482,335 −46,286
5.3 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
5.4 Reverse operations ta’ tip strutturali 0 0
5.5 Faċilità ta’ self marġinali 562 −233
5.6 Krediti relatati ma’ sejħiet għal ħlas jew ġbid marġinali 6 −40
6 Drittijiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 27,737 −2,472
7 Titoli ta’ sigurtà ta’ residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 283,691 2,307
8 Dejn ġenerali ta’ l-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 37,389 0
9 Assi oħra 236,966 599
Assi Totali 1,834,052 −59,744
Passiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 740,745 −1,187
2 Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro relatati ma l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 323,588 −52,683
2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riservi minimi) 247,514 52,514
2.2 Faċilità ta’ depożitu 75,938 −104,753
2.3 Depożiti fissi 0 0
2.4 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
2.5 Depożiti relatati ma’ sejħiet għal-ħlas jew ġbid marġinali 135 −444
3 Obbligazzjonijiet oħra lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 332 −271
4 Ċertifikati ta’ dejn maħruġa 0 0
5 Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 90,904 1,729
5.1 L-amministrazzjoni pubblika 82,578 1,654
5.2 Obbligazzjonijiet oħra 8,327 76
6 Obbligazzjonijiet lil persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 238,857 −5,651
7 Obbligazzjonijiet lejn residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija −113 −940
8 Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 10,496 1,121
8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 10,496 1,121
8.2 Obbligazzjonijiet ġejjin mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
9 Il-kontroparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali allokati mill-FMI 5,446 0
10 Passiv ieħor 175,849 −2,079
11 Kont tar-rivalutazzjoni 176,589 0
12 Kapitali u riżervi 71,360 216
Total tal-passiv 1,834,052 −59,744

Kuntatti midja