Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. vasario 13 d.

2009 m. vasario 17 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. vasario 13 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 155 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso monetų grynojo pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,3 mlrd. eurų – iki 311,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais. Ketvirtadienį, 2009 m. vasario 12 d., baigėsi 21,3 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 15,4 mlrd. JAV dolerių vertės 28 d. trukmės sandoris. Tą pačią dieną baigėsi dar vieno 59,1 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 70 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės sandoris. 2009 m. vasario 12 d., ketvirtadienį, taip pat baigėsi 0,1 mlrd. JAV dolerių vertės 28 dienų trukmės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacijos terminas. Ši valiutų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Visus sandorius JAV doleriais Eurosistema atliko pagal Europos centinio banko (ECB) ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Trečiadienį, 2009 m. vasario 11 d., baigėsi 35,3 mlrd. Šveicarijos frankų vertės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 35,7 mlrd. Šveicarijos frankų vertės septynių dienų trukmės operacija. Penktadienį, 2009 m. vasario 13 d., baigėsi 0,7 mlrd. Šveicarijos frankų vertės 84 dienų trukmės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Jos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 283,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 740,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 82,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 49,3 mlrd. eurų – iki 605,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. vasario 11 d., baigėsi 207,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 197,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi papildomos 113,4 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 104,7 mlrd. eurų vertės 28 dienų trukmės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. vasario 12 d., baigėsi papildomos 66,8 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 18,5 mlrd. eurų vertės trijų mėnesių trukmės operacija. Tą pačią dieną buvo atlikta dar viena papildoma 10,7 mlrd. eurų vertės šešių mėnesių trukmės ilgesnės trukmės refinansavimo operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,6 mlrd. eurų (palyginti su 0,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 75,9 mlrd. eurų (palyginti su 180,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 52,5 mlrd. eurų – iki 247,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 218 159 −155
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 243 −454
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 13 129 −42
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 146 114 −411
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 168 287 −2 626
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 293 −1 015
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 293 −1 015
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 681 286 −55 929
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 198 383 −9 369
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 482 335 −46 286
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 562 −233
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 −40
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 27 737 −2 472
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 283 691 2 307
8 Valdžios skola eurais 37 389 0
9 Kitas turtas 236 966 599
Visas turtas 1 834 052 −59 744
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 740 745 −1 187
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 323 588 −52 683
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 247 514 52 514
2.2 Indėlių galimybė 75 938 −104 753
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 135 −444
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 332 −271
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 90 904 1 729
5.1 Valdžiai 82 578 1 654
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 327 76
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 238 857 −5 651
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta −113 −940
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 496 1 121
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 496 1 121
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 446 0
10 Kiti įsipareigojimai 175 849 −2 079
11 Perkainojimo sąskaitos 176 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 360 216
Visi įsipareigojimai 1 834 052 −59 744

Kontaktai žiniasklaidai