Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. február 13.

2009. február 17.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. február 13-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 155 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik központi bank nettó aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek következtében 3,3 milliárd euróval csökkent, 311,7 milliárd euróra. 2009. február 12-én, csütörtökön lejárt 21,3 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós ügylet futamideje, és egy újabb 15,4 milliárd dolláros, 28 napos futamidejű művelet elszámolására került sor. Ugyanezen a napon lejárt egy további, 59,1 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós ügylet futamideje, és egy újabb 70 milliárd dolláros, hétnapos futamidejű művelet elszámolására került sor. Ugyancsak 2009. február 12-én, csütörtökön lejárt egy 0,1 milliárd USA-dollár értékű, 28 napos EUR/USD devizaswapügylet. Ennek a devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára. Az eurorendszer összes USA-dollárban denominált tranzakciója az Európai Központi Bank (EKB) és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott. 2009. február 11-én, szerdán lejárt egy 35,3 milliárd CHF értékű EUR/CHF devizaswapművelet futamideje, és újabb műveletet számoltak el 35,7 milliárd CHF értékben, hétnapos lejárattal. 2009. február 13-án, pénteken lejárt egy 0,7 milliárd CHF értékű EUR/CHF devizaswapügylet, amelynek 84 nap volt a futamideje. A műveleteket az eurorendszer az EKB és a Svájci Nemzeti Bank közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan végezte, és nem befolyásolták az eurorendszer nettó devizapozícióját.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 2,3 milliárd euróval emelkedett, 283,7 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,2 milliárd euróval 740,7 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1,7 milliárd euróval nőtt, 82,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 49,3 milliárd euróval 605,2 milliárd euróra emelkedett. 2009. február 11-én, szerdán lejárt egy 207,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 197,7 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 113,4 milliárd eurós kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 104,7 milliárd euro értékben, 28 napos lejárattal. 2009. február 12-én, csütörtökön lejárt egy 66,8 milliárd eurós kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 18,5 milliárd euro értékben, három hónapos lejárattal. Ugyanezen a napon még egy kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet is elszámoltak, amelynek értéke 10,7 milliárd euro, lejárata pedig hat hónap volt.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,6 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 75,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 180,7 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 52,5 milliárd euróval 247,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 218 159 −155
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 243 −454
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 13 129 −42
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 146 114 −411
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 168 287 −2 626
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 293 −1 015
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 293 −1 015
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 681 286 −55 929
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 198 383 −9 369
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 482 335 −46 286
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 562 −233
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 6 −40
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 27 737 −2 472
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 283 691 2 307
8 Euróban denominált államadósság 37 389 0
9 Egyéb eszközök 236 966 599
Eszközök összesen 1 834 052 −59 744
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 740 745 −1 187
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 323 588 −52 683
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 247 514 52 514
2.2 Betéti rendelkezésre állás 75 938 −104 753
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 135 −444
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 332 −271
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 90 904 1 729
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 82 578 1 654
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 327 76
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 238 857 −5 651
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek −113 −940
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 496 1 121
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 496 1 121
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 446 0
10 Egyéb kötelezettségek 175 849 −2 079
11 Átértékelési számlák 176 589 0
12 Saját tőke 71 360 216
Források összesen 1 834 052 −59 744