Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 13.2.2009

17.2.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 13.2.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 155 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 3,3 miljardilla eurolla 311,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 12.2.2009 erääntyi 21,3 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 15,4 miljardin dollarin operaatio. Uuden operaation maturiteetti on 28 päivää. Samana päivänä erääntyi myös 59,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio ja suoritettiin uusi, 70 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Niin ikään torstaina 12.2.2009 erääntyi 0,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin EUR/USD-valuuttaswap-operaatio, jonka maturiteetti oli 28 päivää. Valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Kaikki eurojärjestelmän toteuttamat Yhdysvaltain dollarin määräiset operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken. Keskiviikkona 11.2.2009 erääntyi 35,3 miljardin Sveitsin frangin EUR/CHF-valuuttaswap-operaatio ja suoritettiin uusi, 35,7 miljardin frangin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Perjantaina 13.2.2009 erääntyi 0,7 miljardin Sveitsin frangin EUR/CHF-valuuttaswap-operaatio, jonka maturiteetti oli 84 päivää. Nämä eurojärjestelmän toteuttamat operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Sveitsin keskuspankin kesken, eikä niillä ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 2,3 miljardilla eurolla 283,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,2 miljardilla eurolla 740,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 1,7 miljardilla eurolla 82,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 49,3 miljardilla eurolla 605,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 11.2.2009 erääntyi 207,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 197,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 113,4 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uuden, 104,7 miljardin euron operaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on 28 päivää. Torstaina 12.2.2009 erääntyi 66,8 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 18,5 miljardin euron operaatio, jonka maturiteetti on kolme kuukautta. Samana päivänä suoritettiin myös 10,7 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on kuusi kuukautta.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 75,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 180,7 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 52,5 miljardilla eurolla 247,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 218 159 −155
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 243 −454
2.1 Saamiset IMF:ltä 13 129 −42
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 146 114 −411
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 168 287 −2 626
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 293 −1 015
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 293 −1 015
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 681 286 −55 929
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 198 383 −9 369
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 482 335 −46 286
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 562 −233
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 6 −40
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 27 737 −2 472
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 283 691 2 307
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 389 0
9 Muut saamiset 236 966 599
Vastaavaa yhteensä 1 834 052 −59 744
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 740 745 −1 187
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 323 588 −52 683
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 247 514 52 514
2.2 Talletusmahdollisuus 75 938 −104 753
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 135 −444
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 332 −271
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 90 904 1 729
5.1 Julkisyhteisöt 82 578 1 654
5.2 Muut 8 327 76
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 238 857 −5 651
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle −113 −940
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 496 1 121
8.1 Talletukset ja muut velat 10 496 1 121
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 446 0
10 Muut velat 175 849 −2 079
11 Arvonmuutostilit 176 589 0
12 Pääoma ja rahastot 71 360 216
Vastattavaa yhteensä 1 834 052 −59 744

Yhteyshenkilöt