Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 13. únoru 2009

17. února 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 13. února 2009 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 155 mil. EUR prodeji zlata, který provedla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004), a čisté koupi zlatých mincí, kterou provedla další centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) klesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o 3,3 mld. EUR na 311,7 mld. EUR. Ve čtvrtek 12. února 2009 byla splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 21,3 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 15,4 mld. USD se splatností 28 dní. Tentýž den byla splatná další reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 59,1 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 70 mld. USD se splatností sedm dní. Rovněž ve čtvrtek 12. února 2009 byla splatná měnová swapová operace v eurech a amerických dolarech o objemu 0,1 mld. USD se splatností 28 dní. Tato měnová swapová operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Všechny transakce v amerických dolarech prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem. Ve středu 11. února 2009 byla splatná měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích o objemu 35,3 mld. CHF a byla vypořádána další v hodnotě 35,7 mld. CHF se splatností sedm dní. V pátek 13. února 2009 byla splatná měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích o objemu 0,7 mld. CHF se splatností 84 dní. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Švýcarskou národní bankou. Tyto operace neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 2,3 mld. EUR na 283,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,2 mld. EUR na 740,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 1,7 mld. EUR na 82,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 49,3 mld. EUR na 605,2 mld. EUR. Ve středu 11. února 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 207,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 197,7 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dodatečná dlouhodobější refinanční operace o objemu 113,4 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 104,7 mld. EUR se splatností 28 dní. Ve čtvrtek 12. února 2009 byla splatná dodatečná dlouhodobější refinanční operace o objemu 66,8 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 18,5 mld. EUR se splatností tři měsíce. Tentýž den byla splatná další dodatečná dlouhodobější refinanční operace o objemu 10,7 mld. EUR se splatností šest měsíců.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,6 mld. EUR (ve srovnání s 0,8 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 75,9 mld. EUR (ve srovnání se 180,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 52,5 mld. EUR na 247,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 218 159 −155
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 243 −454
2.1 Pohledávky za MMF 13 129 −42
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 146 114 −411
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 168 287 −2 626
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 293 −1 015
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 293 −1 015
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 681 286 −55 929
5.1 Hlavní refinanční operace 198 383 −9 369
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 482 335 −46 286
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 562 −233
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 6 −40
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 27 737 −2 472
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 283 691 2 307
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 389 0
9 Ostatní aktiva 236 966 599
Aktiva celkem 1 834 052 −59 744
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 740 745 −1 187
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 323 588 −52 683
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 247 514 52 514
2.2 Vkladová facilita 75 938 −104 753
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 135 −444
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 332 −271
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 90 904 1 729
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 82 578 1 654
5.2 Ostatní závazky 8 327 76
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 238 857 −5 651
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny −113 −940
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 496 1 121
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 496 1 121
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 446 0
10 Ostatní pasiva 175 849 −2 079
11 Účty přecenění 176 589 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 360 216
Pasiva celkem 1 834 052 −59 744