Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 6 februarie 2009

10 februarie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 6 februarie 2009, scăderea de 6 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 315 miliarde EUR pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD. Joi, 5 februarie 2009, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 61,5 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 59,1 miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de swap valutar EUR/USD în valoare de 0,6 miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Această operaţiune de swap valutar nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Toate operaţiunile în USD au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre Banca Centrală Europeană (BCE) şi Rezervele Federale ale SUA. Miercuri, 4 februarie 2009, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 28,5 miliarde CHF a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 35,3 miliarde CHF, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Banca Naţională a Elveţiei şi nu au afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) s-au micşorat cu 1,6 miliarde EUR, până la 281,4 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a mărit cu 1,7 miliarde EUR, până la 741,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 39,2 miliarde EUR, până la 80,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 27,3 miliarde EUR, până la 555,9 miliarde EUR. Miercuri, 4 februarie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 214,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 207,1 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,8 miliarde EUR (faţă de 4,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 180,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 164,9 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 5,5 miliarde EUR, până la 195 de miliarde EUR.

Diverse

În ceea ce priveşte situaţia financiară săptămânală consolidată la nivelul Eurosistemului la data de 30 ianuarie 2009 (publicată la 3 februarie 2009), trebuie notat faptul că la alte active (poziţia 9 din active) ar fi trebuit evidenţiat un sold de 233 270 de milioane EUR, în loc de 233 480 de milioane EUR, iar la angajamente în euro faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) ar fi trebuit să se consemneze valoarea de 120 119 milioane EUR, în loc de 120 329 de milioane EUR.

Variaţiile săptămânale efective indicate în situaţia financiară din această săptămână conţin deja modificările menţionate anterior.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 218 314 −6
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 159 697 517
2.1 Creanţe asupra FMI 13 171 −1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 146 525 518
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 170 913 −301
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 22 308 −224
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 22 308 −224
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 737 215 −11 109
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 207 752 −7 108
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 528 622 5
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 795 −4 041
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 46 35
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 30 209 −3 300
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 281 385 −1 597
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 389 −50
9 Alte active 236 367 3 097
Total active 1 893 796 −12 973
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 741 932 1 669
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 376 271 10 664
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 195 000 −5 534
2.2 Facilitatea de depozit 180 691 15 756
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 579 441
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 603 194
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 89 175 −38 385
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 80 924 −39 195
5.2 Alte angajamente 8 251 810
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 244 507 12 304
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 826 −1 001
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 376 1 253
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 376 1 253
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 446 0
10 Alte pasive 177 928 335
11 Conturi de reevaluare 176 589 0
12 Capital şi rezerve 71 144 −5
Total pasive 1 893 796 −12 973
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media