Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. vasario 6 d.

2009 m. vasario 10 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. vasario 6 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 6 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir buvo 315 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais. Ketvirtadienį, 2009 m. vasario 5 d., baigėsi 61,5 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 59,1 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės sandoris. Tą pačią dieną baigėsi 0,6 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacijos terminas. Ši valiutų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Visus sandorius JAV doleriais Eurosistema atliko pagal Europos centinio banko (ECB) ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Trečiadienį, 2009 m. vasario 4 d., baigėsi 28,5 mlrd. Šveicarijos frankų vertės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 35,3 mlrd. Šveicarijos frankų vertės septynių dienų trukmės operacija. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Jos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 281,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 741,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 39,2 mlrd. eurų – iki 80,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 27,3 mlrd. eurų – iki 555,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. vasario 4 d., baigėsi 214,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 207,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,8 mlrd. eurų (palyginti su 4,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 180,7 mlrd. eurų (palyginti su 164,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,5 mlrd. eurų – iki 195 mlrd. eurų.

Kiti klausimai

Reikėtų pažymėti, kad 2009 m. sausio 30 d. Eurosistemos konsoliduotoje savaitinėje finansinėje ataskaitoje (paskelbtoje 2009 m. vasario 3 d.) kitas turtas (9 straipsnis turto dalyje) turėjo būti 233,270 mln. eurų, o ne 233,480 mln. eurų, o įsipareigojimai valdžiai eurais (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) turėjo būti 120,119 mln. eurų, o ne 120,329 mln. eurų.

Faktiniai šios savaitės finansinėje ataskaitoje parodyti pokyčiai, palyginti su praėjusia savaite, apima ir prieš tai minėtus pokyčius.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 218 314 −6
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 697 517
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 13 171 −1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 146 525 518
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 170 913 −301
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 308 −224
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 308 −224
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 737 215 −11 109
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 207 752 −7 108
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 528 622 5
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 795 −4 041
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 46 35
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 209 −3 300
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 281 385 −1 597
8 Valdžios skola eurais 37 389 −50
9 Kitas turtas 236 367 3 097
Visas turtas 1 893 796 −12 973
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 741 932 1 669
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 376 271 10 664
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 195 000 −5 534
2.2 Indėlių galimybė 180 691 15 756
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 579 441
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 603 194
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 89 175 −38 385
5.1 Valdžiai 80 924 −39 195
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 251 810
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 244 507 12 304
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 826 −1 001
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 376 1 253
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 376 1 253
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 446 0
10 Kiti įsipareigojimai 177 928 335
11 Perkainojimo sąskaitos 176 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 144 −5
Visi įsipareigojimai 1 893 796 −12 973

Kontaktai žiniasklaidai