Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. február 6.

2009. február 10.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. február 6-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 6 millió eurós csökkenése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi banki megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás áll.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint likviditásbővítő USA-dollár műveletek következtében 315 milliárd euro volt, tehát gyakorlatilag nem változott. 2009. február 5-én, csütörtökön lejárt egy 61,5 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós művelet futamideje, és újabb művelet elszámolására került sor 59,1 milliárd dollár értékben, hétnapos futamidővel. Ugyanezen a napon lejárt egy 0,6 milliárd USA-dollár értékű, hétnapos EUR/USD devizaswapügylet is, aminek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára. Az eurorendszer összes USA-dollárban denominált tranzakciója az Európai Központi Bank (EKB) és a Fed (Szövetségi Tartalékbankrendszer) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott. 2009. február 4-én, szerdán lejárt egy 28,5 milliárd CHF értékű EUR/CHF devizaswap művelet futamideje, és újabb műveletet számoltak el 35,3 milliárd CHF értékben, hétnapos lejárattal. A műveleteket az eurorendszer az EKB és a Svájci Nemzeti Bank közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan végezte, és nem befolyásolták az eurorendszer nettó devizapozícióját.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,6 milliárd euróval 281,4 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,7 milliárd euróval nőtt, 741,9 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 39,2 milliárd euróval csökkent, 80,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 27,3  milliárd euróval csökkent, 555,9 milliárd euróra. 2009. február 4-én, szerdán lejárt egy 214,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 207,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,8 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 4,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 180,7 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 164,9 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 5,5 milliárd euróval 195 milliárd euróra csökkent.

Egyéb kérdések

Megjegyzendő, hogy az eurorendszer 2009. január 30-ra vonatkozó (2009. február 3-án közzétett) összevont heti pénzügyi kimutatásában az egyéb eszközök soron (eszközoldal, 9. tétel) 233 480 millió euro helyett 233 270 millió eurót, az állammal szemben fennálló kötelezettségek soron (forrásoldal, 5,1 tétel) pedig 120 329 millió euro helyett 120 119 millió eurót kellett volna feltüntetni.

Az eheti pénzügyi kimutatásban feltüntetett tényleges heti változások már tartalmazzák a fenti módosítást.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 218 314 −6
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 697 517
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 13 171 −1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 146 525 518
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 170 913 −301
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 22 308 −224
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 22 308 −224
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 737 215 −11 109
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 207 752 −7 108
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 528 622 5
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 795 −4 041
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 46 35
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 30 209 −3 300
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 281 385 −1 597
8 Euróban denominált államadósság 37 389 −50
9 Egyéb eszközök 236 367 3 097
Eszközök összesen 1 893 796 −12 973
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 741 932 1 669
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 376 271 10 664
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 195 000 −5 534
2.2 Betéti rendelkezésre állás 180 691 15 756
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 579 441
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 603 194
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 89 175 −38 385
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 80 924 −39 195
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 251 810
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 244 507 12 304
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 826 −1 001
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 376 1 253
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 376 1 253
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 446 0
10 Egyéb kötelezettségek 177 928 335
11 Átértékelési számlák 176 589 0
12 Saját tőke 71 144 −5
Források összesen 1 893 796 −12 973
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok