Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 6.2.2009

10.2.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 6.2.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 6 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 315 miljardissa eurossa asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 5.2.2009 erääntyi 61,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 59,1 miljardin dollarin operaatio. Uuden operaation maturiteetti on 7 päivää. Samana päivänä erääntyi 0,6 miljardin Yhdysvaltain dollarin EUR/USD-valuuttaswap-operaatio, jonka maturiteetti oli 7 päivää. Valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Kaikki eurojärjestelmän toteuttamat Yhdysvaltain dollarin määräiset operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken. Keskiviikkona 4.2.2009 erääntyi 28,5 miljardin Sveitsin frangin EUR/CHF-valuuttaswap-operaatio ja suoritettiin uusi, 35,3 miljardin frangin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Nämä eurojärjestelmän toteuttamat operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Sveitsin keskuspankin kesken, eikä niillä ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 1,6 miljardilla eurolla 281,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,7 miljardilla eurolla 741,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 39,2 miljardilla eurolla 80,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 27,3 miljardilla eurolla 555,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 4.2.2009 erääntyi 214,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 207,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 4,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 180,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 164,9 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 5,5 miljardilla eurolla 195 miljardiin euroon.

Muutoksia

Eurojärjestelmän konsolidoidussa viikkotaseessa 30.1.2009 (julkaistu 3.2.2009) muita saamisia (vastaavien erä 9) olisi pitänyt olla 233 270 miljoonaa euroa eikä 233 480 miljoonaa euroa ja euromääräisiä velkoja julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) 120 119 miljoonaa euroa eikä 120 329 miljoonaa euroa.

Muutokset on otettu huomioon tämänviikkoisen taseen todellisissa viikkomuutoksissa.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 218 314 −6
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 697 517
2.1 Saamiset IMF:ltä 13 171 −1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 146 525 518
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 170 913 −301
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 308 −224
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 308 −224
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 737 215 −11 109
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 207 752 −7 108
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 528 622 5
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 795 −4 041
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 46 35
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 209 −3 300
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 281 385 −1 597
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 389 −50
9 Muut saamiset 236 367 3 097
Vastaavaa yhteensä 1 893 796 −12 973
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 741 932 1 669
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 376 271 10 664
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 195 000 −5 534
2.2 Talletusmahdollisuus 180 691 15 756
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 579 441
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 603 194
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 89 175 −38 385
5.1 Julkisyhteisöt 80 924 −39 195
5.2 Muut 8 251 810
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 244 507 12 304
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 826 −1 001
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 376 1 253
8.1 Talletukset ja muut velat 9 376 1 253
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 446 0
10 Muut velat 177 928 335
11 Arvonmuutostilit 176 589 0
12 Pääoma ja rahastot 71 144 −5
Vastattavaa yhteensä 1 893 796 −12 973
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle