Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 6. veebruar 2009

10. veebruar 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

6. veebruaril 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 6 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel praktiliselt muutumatuna 315 miljardi euro tasemel. Neljapäeval, 5. veebruaril 2009 möödus 61,5 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 59,1 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Samal päeval möödus euro ja USA dollari vahel teostatud 0,6 miljardi USA dollari suuruse valuutavahetusoperatsiooni seitsmepäevane tähtaaeg. See operatsioon ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Eurosüsteem teostas kõik USA dollarites nomineeritud operatsioonid seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing). Kolmapäeval, 4. veebruaril 2009 möödus euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud 28,5 miljardi Šveitsi frangi suuruse valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 35,3 miljardit Šveitsi franki ja tähtajaga seitse päeva. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja Šveitsi Rahvuspanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing) ning see ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 1,6 miljardi euro võrra 281,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,7 miljardi euro võrra 741,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 39,2 miljardi euro võrra 80,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 27,3 miljardi euro võrra 555,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 4. veebruaril 2009 möödus 214,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 207,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 4,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 180,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 164,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 5,5 miljardi euro võrra 195 miljardi euroni.

Muud küsimused

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande kohta seisuga 30. jaanuar 2009 (avaldatud 3. veebruaril 2009) märgitakse ühtlasi, et kirje „Muud varad” (kohustuste kirje 9) jääk oleks pidanud olema 233 270 miljonit eurot 233 480 miljoni euro asemel ning kirje „Kohustused eurodes valitsussektori ees” (kohustuste kirje 5.1) jääk oleks pidanud olema 120 119 miljonit eurot 120 329 miljoni euro asemel.

Käesoleva nädala finantsaruandes toodud tegelikud nädalased muutused hõlmavad juba eelmainitud muutusi.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 218 314 −6
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 697 517
2.1 Nõuded RVFle 13 171 −1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 146 525 518
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 170 913 −301
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 22 308 −224
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 308 −224
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 737 215 −11 109
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 207 752 −7 108
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 528 622 5
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 795 −4 041
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 46 35
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 209 −3 300
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 281 385 −1 597
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 389 −50
9 Muud varad 236 367 3 097
Varad kokku 1 893 796 −12 973
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 741 932 1 669
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 376 271 10 664
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 195 000 −5 534
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 180 691 15 756
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 579 441
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 603 194
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 89 175 −38 385
5.1 Valitsussektor 80 924 −39 195
5.2 Muud kohustused 8 251 810
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 244 507 12 304
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 826 −1 001
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 376 1 253
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 376 1 253
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 446 0
10 Muud kohustused 177 928 335
11 Ümberhindluskontod 176 589 0
12 Kapital ja reservid 71 144 −5
Kohustused kokku 1 893 796 −12 973

Kontaktandmed