Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 30 ianuarie 2009

3 februarie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 30 ianuarie 2009, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat în principal cumpărării nete de monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 38,1 miliarde EUR, până la 315 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD. Joi, 29 ianuarie 2009, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 70,8 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 23,9 miliarde USD, cu scadenţa la 84 de zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune reversibilă suplimentară de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 60,3 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 61,5 miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Tot joi, 29 ianuarie 2009, o operaţiune de swap valutar EUR/USD în valoare de 0,7 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 0,6 miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată şi o operaţiune suplimentară de swap valutar EUR/USD în valoare de 0,7 miliarde USD, cu scadenţa la 84 de zile, a ajuns la scadenţă. Aceste două operaţiuni de swap valutar nu au afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Toate operaţiunile în USD au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre Banca Centrală Europeană (BCE) şi Rezervele Federale ale SUA. Miercuri, 28 ianuarie 2009, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 28,3 miliarde CHF a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 28,5 miliarde CHF, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Vineri, 30 ianuarie 2009, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 1,1 miliarde CHF, cu scadenţa la 84 de zile, a ajuns la scadenţă. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Banca Naţională a Elveţiei şi nu au afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 1 miliard EUR, până la 283 de miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a mărit cu 0,3 miliarde EUR, până la 740,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 1,5 miliarde EUR, până la 120,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 60,4 miliarde EUR, până la 583,3 miliarde EUR. Miercuri, 28 ianuarie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 251,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 214,1 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 29 ianuarie 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 103,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 43,2 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 4,8 miliarde EUR (faţă de 1,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 164,9 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 198,7 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 51,2 miliarde EUR, până la 200,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 218 320 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 159 179 −2 558
2.1 Creanţe asupra FMI 13 172 −45
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 146 008 −2 512
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 171 214 −34 734
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 22 532 −292
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 22 532 −292
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 748 324 −94 083
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 214 860 −37 365
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 528 617 −59 915
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 4 836 3 262
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 11 −65
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 33 509 −1 419
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 282 982 1 016
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 439 0
9 Alte active 233 480 −751
Total active 1 906 979 −132 820
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 740 264 294
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 365 607 −84 855
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 200 534 −51 165
2.2 Facilitatea de depozit 164 935 −33 739
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 138 49
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 409 −23
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 127 770 −2 787
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 120 329 −1 540
5.2 Alte angajamente 7 440 −1 247
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 232 203 −47 984
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 828 462
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 123 353
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 123 353
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 446 0
10 Alte pasive 177 593 1 708
11 Conturi de reevaluare 176 589 0
12 Capital şi rezerve 71 149 11
Total pasive 1 906 979 −132 820

Contacte media