Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. sausio 30 d.

2009 m. vasario 3 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. sausio 30 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 38,1 mlrd. eurų – iki 315 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais. Ketvirtadienį, 2009 m. sausio 29 d., baigėsi 70,8 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 23,9 mlrd. JAV dolerių vertės 84 d. trukmės sandoris. Tą pačią dieną baigėsi dar vieno 60,3 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 61,5 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės sandoris. Tą patį ketvirtadienį, 2009 m. sausio 29 d., baigėsi 0,7 mlrd. JAV dolerių vertės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta dar viena 0,6 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės operacija. Tą pačią dieną baigėsi dar vienos 0,7 mlrd. JAV dolerių vertės 84 dienų trukmės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacijos terminas. Šios dvi valiutų apsikeitimo operacijos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Visus sandorius JAV doleriais Eurosistema atliko pagal Europos centinio banko (ECB) ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Trečiadienį, 2009 m. sausio 28 d., baigėsi 28,3 mlrd. Šveicarijos frankų vertės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 28,5 mlrd. Šveicarijos frankų vertės septynių dienų trukmės operacija. Penktadienį, 2009 m. sausio 30 d., baigėsi 1,1 mlrd. Šveicarijos frankų vertės 84 dienų trukmės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Jos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 283 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 740,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 120,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 60,4 mlrd. eurų – iki 583,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. sausio 28 d., baigėsi 251,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 214,1 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. sausio 29 d., baigėsi 103,1 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 43,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 4,8 mlrd. eurų (palyginti su 1,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 164,9 mlrd. eurų (palyginti su 198,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 51,2 mlrd. eurų – iki 200,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 218 320 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 179 −2 558
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 13 172 −45
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 146 008 −2 512
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 171 214 −34 734
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 532 −292
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 532 −292
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 748 324 −94 083
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 214 860 −37 365
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 528 617 −59 915
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 4 836 3 262
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 11 −65
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 509 −1 419
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 282 982 1 016
8 Valdžios skola eurais 37 439 0
9 Kitas turtas 233 480 −751
Visas turtas 1 906 979 −132 820
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 740 264 294
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 365 607 −84 855
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 200 534 −51 165
2.2 Indėlių galimybė 164 935 −33 739
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 138 49
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 409 −23
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 127 770 −2 787
5.1 Valdžiai 120 329 −1 540
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 440 −1 247
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 232 203 −47 984
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 828 462
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 123 353
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 123 353
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 446 0
10 Kiti įsipareigojimai 177 593 1 708
11 Perkainojimo sąskaitos 176 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 149 11
Visi įsipareigojimai 1 906 979 −132 820

Kontaktai žiniasklaidai