Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. január 30.

2009. február 3.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. január 30-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 1 millió eurós növekedése elsősorban az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által végrehajtott nettó aranyérme-vásárlásnak tudható be.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek következtében 38,1 milliárd euróval csökkent, 315 milliárd euróra. 2009. január 29-én, csütörtökön lejárt egy 70,8 milliárd USA-dolláros likviditásbővítő penziós ügylet, és újabb 23,9 milliárd dolláros műveletet számoltak el, 84 nap futamidővel. Ugyanezen a napon lejárt egy 60,3 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós ügylet futamideje is, és újabb művelet elszámolására került sor 61,5 milliárd dollár értékben és hétnapos futamidővel. 2009. január 29-én, csütörtökön lejárt még egy 0,7 milliárd USA-dollár értékű EUR/USD devizaswapügylet, és újabb műveletre került sor hétnapos futamidővel és 0,6 milliárd USA-dollár értékben; ugyanezen a napon 0,7 milliárd USA-dollár értékben lejárt egy 84 napos futamidejű EUR/USD devizaswapügylet is. A két műveletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára. Az eurorendszer összes USA-dollárban denominált tranzakciója az Európai Központi Bank (EKB) és a Fed (Szövetségi Tartalékbankrendszer) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott. 2009. január 28-án, szerdán lejárt egy 28,3 milliárd CHF értékű EUR/CHF devizaswapművelet, és újabb műveletet számoltak el 28,5 milliárd CHF értékben, hétnapos lejárattal. 2009. január 30-án, pénteken lejárt egy 1,1 milliárd CHF értékű, 84 napos futamidejű devizaswapügylet is az euróval szemben. A műveleteket az eurorendszer az EKB és a Svájci Nemzeti Bank közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan végezte, és nem befolyásolták az eurorendszer nettó devizapozícióját.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1 milliárd euróval 283 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,3 milliárd euróval nőtt, 740,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1,5 milliárd euróval csökkent, 120,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 60,4  milliárd euróval csökkent, 583,3 milliárd euróra. 2009. január 28-án, szerdán lejárt egy 251,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 214,1 milliárd euro értékben. 2009. január 29-én, csütörtökön lejárt egy 103,1 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 43,2 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 4,8 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,6 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 164,9 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 198,7 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 51,2 milliárd euróval 200,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 218 320 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 179 −2 558
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 13 172 −45
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 146 008 −2 512
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 171 214 −34 734
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 22 532 −292
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 22 532 −292
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 748 324 −94 083
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 214 860 −37 365
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 528 617 −59 915
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 4 836 3 262
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 11 −65
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 33 509 −1 419
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 282 982 1 016
8 Euróban denominált államadósság 37 439 0
9 Egyéb eszközök 233 480 −751
Eszközök összesen 1 906 979 −132 820
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 740 264 294
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 365 607 −84 855
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 200 534 −51 165
2.2 Betéti rendelkezésre állás 164 935 −33 739
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 138 49
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 409 −23
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 127 770 −2 787
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 120 329 −1 540
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 440 −1 247
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 232 203 −47 984
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 828 462
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 123 353
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 123 353
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 446 0
10 Egyéb kötelezettségek 177 593 1 708
11 Átértékelési számlák 176 589 0
12 Saját tőke 71 149 11
Források összesen 1 906 979 −132 820

Médiakapcsolatok