Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 30.1.2009

3.2.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 30.1.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 38,1 miljardilla eurolla 315 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 29.1.2009 erääntyi 70,8 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 23,9 miljardin dollarin operaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on 84 päivää. Samana päivänä erääntyi myös 60,3 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio ja suoritettiin uusi, 61,5 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Niin ikään torstaina 29.1.2009 erääntyi 0,7 miljardin Yhdysvaltain dollarin EUR/USD-valuuttaswap-operaatio ja suoritettiin uusi, 0,6 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Samoin erääntyi 0,7 miljardin Yhdysvaltain dollarin EUR/USD-valuuttaswap-operaatio, jonka maturiteetti oli 84 päivää. Valuuttaswap-operaatioilla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Kaikki eurojärjestelmän toteuttamat Yhdysvaltain dollarin määräiset operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken. Keskiviikkona 28.1.2009 erääntyi 28,3 miljardin Sveitsin frangin EUR/CHF-valuuttaswap-operaatio ja suoritettiin uusi, 28,5 miljardin frangin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Perjantaina 30.1.2009 erääntyi 1,1 miljardin Sveitsin frangin EUR/CHF-valuuttaswap-operaatio, jonka maturiteetti oli 84 päivää. Nämä eurojärjestelmän toteuttamat operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Sveitsin keskuspankin kesken, eikä niillä ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1 miljardilla eurolla 283 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 740,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 1,5 miljardilla eurolla 120,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 60,4 miljardilla eurolla 583,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 28.1.2009 erääntyi 251,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 214,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 29.1.2009 erääntyi 103,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 43,2 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 4,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 164,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 198,7 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 51,2 miljardilla eurolla 200,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 218 320 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 179 −2 558
2.1 Saamiset IMF:ltä 13 172 −45
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 146 008 −2 512
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 171 214 −34 734
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 532 −292
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 532 −292
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 748 324 −94 083
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 214 860 −37 365
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 528 617 −59 915
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 4 836 3 262
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 11 −65
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 33 509 −1 419
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 282 982 1 016
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 439 0
9 Muut saamiset 233 480 −751
Vastaavaa yhteensä 1 906 979 −132 820
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 740 264 294
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 365 607 −84 855
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 200 534 −51 165
2.2 Talletusmahdollisuus 164 935 −33 739
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 138 49
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 409 −23
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 127 770 −2 787
5.1 Julkisyhteisöt 120 329 −1 540
5.2 Muut 7 440 −1 247
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 232 203 −47 984
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 828 462
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 123 353
8.1 Talletukset ja muut velat 8 123 353
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 446 0
10 Muut velat 177 593 1 708
11 Arvonmuutostilit 176 589 0
12 Pääoma ja rahastot 71 149 11
Vastattavaa yhteensä 1 906 979 −132 820

Yhteyshenkilöt