Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 30. jaanuar 2009

3. veebruar 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

30. jaanuaril 2009 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 38,1 miljardi euro võrra 315 miljardi euroni. Neljapäeval, 29. jaanuaril 2009 möödus 70,8 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördtehingu tähtaeg ning teostati uus tehing väärtusega 23,9 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 84 päeva. Samal päeval möödus veel ühe, 60,3 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördtehingu tähtaeg ning teostati uus tehing väärtusega 61,5 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Neljapäeval, 29. jaanuaril 2009 möödus ka euro ja USA dollari vahel teostatud 0,7 miljardi USA dollari suuruse valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 0,6 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Samal päeval möödus veel ühe euro ja USA dollari vahel teostatud 0,7 miljardi USA dollari suuruse valuutavahetusoperatsiooni 84-päevane tähtaeg. Need kaks operatsiooni ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Eurosüsteem teostas kõik USA dollarites nomineeritud operatsioonid seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing). Kolmapäeval, 28. jaanuaril 2009 möödus euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud 28,3 miljardi Šveitsi frangi suuruse valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 28,5 miljardit Šveitsi franki ja tähtajaga seitse päeva. Reedel, 30. jaanuaril 2009 möödus euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud 1,1 miljardi Šveitsi frangi suuruse valuutavahetusoperatsiooni 84-päevane tähtaeg. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja Šveitsi Rahvuspanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing) ning see ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1 miljardi euro võrra 283 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,3 miljardi euro võrra 740,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 1,5 miljardi euro võrra 120,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 60,4 miljardi euro võrra 583,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 28. jaanuaril 2009 möödus 251,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 214,1 miljardit eurot. Neljapäeval, 29. jaanuaril 2009 möödus 103,1 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 43,2 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 4,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 164,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 198,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 51,2 miljardi euro võrra 200,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 218 320 1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 179 −2 558
2.1 Nõuded RVFle 13 172 −45
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 146 008 −2 512
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 171 214 −34 734
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 22 532 −292
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 532 −292
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 748 324 −94 083
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 214 860 −37 365
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 528 617 −59 915
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 4 836 3 262
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 11 −65
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 33 509 −1 419
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 282 982 1 016
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 439 0
9 Muud varad 233 480 −751
Varad kokku 1 906 979 −132 820
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 740 264 294
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 365 607 −84 855
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 200 534 −51 165
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 164 935 −33 739
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 138 49
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 409 −23
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 127 770 −2 787
5.1 Valitsussektor 120 329 −1 540
5.2 Muud kohustused 7 440 −1 247
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 232 203 −47 984
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 828 462
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 123 353
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 123 353
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 446 0
10 Muud kohustused 177 593 1 708
11 Ümberhindluskontod 176 589 0
12 Kapital ja reservid 71 149 11
Kohustused kokku 1 906 979 −132 820

Kontaktandmed