Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 31 decembrie 2008

7 ianuarie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În perioada încheiată la 31 decembrie 2008, scăderea de 2 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat în principal ajustărilor din reevaluările trimestriale, precum şi vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

La sfârşitul anului 2008, a avut loc o reclasificare contabilă a titlurilor publicate anterior în cadrul poziţiei alte active (poziţia 9 din active). Această reclasificare a vizat numai acele titluri care nu au fost desemnate ca făcând parte dintr-un portofoliu cu destinaţie specifică. [1] Acest lucru a dus la majorări în cadrul poziţiilor bilanţiere, după cum urmează:

(a) 147,7 miliarde EUR la poziţia titluri în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active);

(b) 9,7 miliarde EUR la poziţia titluri în euro emise de nerezidenţi ai zonei euro (poziţia 4.1 din active);

(c) 9,9 miliarde EUR la poziţia titluri în valută emise de nerezidenţi ai zonei euro (poziţia 2.2 din active) şi

(d) 4,7 miliarde EUR la poziţia titluri în valută emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 3 din active).

Scăderea totală rezultată de 172 de miliarde EUR este indicată la alte active (poziţia 9 din active). Titlurile desemnate ca făcând parte dintr-un portofoliu cu destinaţie specifică sunt în continuare incluse în poziţia A9 din active.

De asemenea, trebuie remarcată scăderea de 0,2 miliarde EUR înregistrată de alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro (poziţia 6 din active), ce corespunde unei noi reclasificări contabile a instrumentelor financiare (altele decât titlurile) deţinute în cadrul unui portofoliu cu destinaţie specifică. Toate activele sunt acum publicate în cadrul poziţiei alte active (poziţia 9 din active).

Aceste reclasificări sunt pur administrative şi au ca obiectiv sporirea transparenţei situaţiilor financiare la nivelul Eurosistemului.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a majorat cu 12,5 miliarde EUR, până la 373,2 miliarde EUR. Variaţiile s-au datorat în principal reclasificărilor contabile menţionate anterior, precum şi operaţiunilor cu clientela şi celor de portofoliu şi efectelor reevaluărilor trimestriale ale activelor şi pasivelor. Marţi, 30 decembrie 2008, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 16,9 miliarde CHF, cu scadenţa la şapte zile, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 22,6 miliarde CHF, cu scadenţa la opt zile, a fost decontată. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Banca Naţională a Elveţiei şi nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Miercuri, 31 decembrie 2008, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în valoare de 0,5 miliarde EUR, cu scadenţa la cinci zile, a fost decontată, afectând creanţele în valută asupra nerezidenţilor zonei euro (poziţia 4 din active). Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului cu Magyar Nemzeti Bank cu scopul de a oferi o facilitate destinată susţinerii operaţiunilor acesteia din urmă.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 149,9 miliarde EUR, până la 271,2 miliarde EUR, în principal datorită reclasificărilor contabile menţionate anterior.

Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 2,5 miliarde EUR, până la 762,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 24,6 miliarde EUR, până la 83,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 46,7 miliarde EUR, până la 660 de miliarde EUR. Marţi, 30 decembrie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 223,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 238,9 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 4,1 miliarde EUR (faţă de 1,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 200,5 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 229,8 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 65,8 miliarde EUR, până la 291,7 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 31 decembrie 2008 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară ca urmare a reevaluărilor”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 621,542 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,3917/EUR

JPY: 126,14/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1048 EUR/DST[1] Un portofoliu cu destinaţie specifică corespunde unei poziţii ce poate fi identificată în pasivul bilanţier, indiferent dacă este vorba de o constrângere de natură juridică, statutară sau de altă natură (de exemplu, fonduri de pensii, plăţi compensatorii, provizioane, capital, rezerve).

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 217 722 −13 −1 972
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 160 809 11 331 −172
2.1 Creanţe asupra FMI 13 176 645 3
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 147 633 10 686 −175
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 233 826 5 225 −918
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 615 9 412 1
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 615 9 412 1
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 860 611 17 414 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 239 565 15 165 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 616 922 21 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 4 057 2 237 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 66 −10 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 56 998 −1 440 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 271 233 147 269 2 677
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 469 −2 −26
9 Alte active 219 419 −170 466 14 917
Total active 2 076 702 18 729 14 508
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Numerar în circulaţie 762 921 −2 492 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 492 310 36 525 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 291 710 65 763 0
2.2 Facilitatea de depozit 200 487 −29 299 0
2.3 Depozite pe termen fix 0 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 113 61 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 328 117 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 91 331 −24 877 128
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 83 269 −24 751 127
5.2 Alte angajamente 8 061 −126 1
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 293 626 7 638 0
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 5 720 1 422 1 424
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 258 −460 527
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 258 −460 527
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 446 0 62
10 Alte pasive 167 381 916 5 302
11 Conturi de reevaluare 175 742 0 7 057
12 Capital şi rezerve 71 640 −61 7
Total pasive 2 076 702 18 729 14 508

Contacte media