Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 31ης Δεκεμβρίου 2008

7 Ιανουαρίου 2009

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 2 δισεκ. ευρώ αντανακλούσε κυρίως τριμηνιαίες αναπροσαρμογές, καθώς και την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004).

Στο τέλος του 2008, πραγματοποιήθηκε λογιστική επανακατηγοριοποίηση των τίτλων που εμφανίζονταν παλαιότερα στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού (στοιχείο 9 του ενεργητικού). Η επανακατηγοριοποίηση αφορούσε μόνο τους τίτλους που δεν είχαν οριστεί ως μέρος ενός χαρτοφυλακίου ειδικού προορισμού [1]. Ως αποτέλεσμα, σημειώθηκαν οι ακόλουθες αυξήσεις σε στοιχεία της λογιστικής κατάστασης:

(α) 147,7 δισεκ. ευρώ όσον αφορά τους τίτλους σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού)·

(β) 9,7 δισεκ. ευρώ όσον αφορά τους τίτλους σε ευρώ μη κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 4.1 του ενεργητικού)·

(γ) 9,9 δισεκ. ευρώ όσον αφορά τους τίτλους σε συνάλλαγμα που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 2.2 του ενεργητικού)· και

(δ) 4,7 δισεκ. ευρώ όσον αφορά τους τίτλους σε συνάλλαγμα που έχουν εκδοθεί από κατοίκους της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 3 του ενεργητικού).

Η αντίστοιχη συνολική μείωση ύψους 172 δισεκ. ευρώ αντανακλάται στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού (στοιχείο 9 του ενεργητικού). Οι τίτλοι που είχαν οριστεί ως μέρος ενός χαρτοφυλακίου ειδικού προορισμού εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στο στοιχείο A9 του ενεργητικού.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξε μείωση ύψους 0,2 δισεκ. ευρώ στις λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ (στοιχείο 6 του ενεργητικού), η οποία αντιστοιχεί σε επιπλέον λογιστική επανακατηγοριοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων (εκτός των τίτλων) τα οποία διακρατούνται σε ένα χαρτοφυλάκιο ειδικού προορισμού. Το σύνολο των εν λόγω στοιχείων του ενεργητικού παρουσιάζονται πλέον στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού (στοιχείο 9 του ενεργητικού).

Οι εν λόγω επανακατηγοριοποιήσεις πραγματοποιούνται για καθαρά διοικητικούς σκοπούς και αποσκοπούν στη βελτίωση της διαφάνειας των λογιστικών καταστάσεων του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 12,5 δισεκ. ευρώ σε 373,2 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφειλόταν κυρίως στις προαναφερόμενες λογιστικές επανακατηγοριοποιήσεις, καθώς και σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου και στην τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2008 έληξε μια πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας, ύψους 16,9 δισεκ. φράγκων, με διάρκεια επτά ημερών, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη, ύψους 22,6 δισεκ. φράγκων, με διάρκεια οκτώ ημερών. Η πράξη αυτή διενεργήθηκε από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της ΕΚΤ και της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας και δεν είχε καμία επίδραση στην καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος.

Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2008, διακανονίστηκε μια συναλλαγή επαναγοράς για την παροχή ρευστότητας, ύψους 0,5 δισεκ. δολαρίων, με διάρκεια πέντε ημερών, η οποία είχε επίδραση στις απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ (στοιχείο 4 του ενεργητικού). Η συναλλαγή αυτή διενεργήθηκε από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Magyar Nemzeti Bank, με σκοπό την παροχή διευκόλυνσης για τη στήριξη των πράξεων της εν λόγω κεντρικής τράπεζας.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 149,9 δισεκ. ευρώ σε 271,2 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω των προαναφερόμενων λογιστικών επανακατηγοριοποιήσεων.

Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 2,5 δισεκ. ευρώ σε 762,9 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 24,6 δισεκ. ευρώ σε 83,3 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 46,7 δισεκ. ευρώ σε 660 δισεκ. ευρώ. Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 223,7 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 238,9 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 4,1 δισεκ. ευρώ (έναντι 1,8 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 200,5 δισεκ. ευρώ (έναντι 229,8 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 65,8 δισεκ. ευρώ σε 291,7 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής στο κάθε στοιχείο του ισολογισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2008 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη « Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω αναπροσαρμογών». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 621,542 EUR ανά ουγκιά καθαρού χρυσού.

1,3917 USD προς 1 EUR

126,14 JPY προς 1 EUR

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,1048 EUR ανά ΕΤΔ[1] Ένα χαρτοφυλάκιο ειδικού προορισμού αντιστοιχεί σε προσδιορίσιμο στοιχείο του παθητικού σκέλους του ισολογισμού, ανεξαρτήτως της ύπαρξης νομικού, κανονιστικού ή άλλου περιορισμού (π.χ. συνταξιοδοτικά ταμεία, προγράμματα αποζημίωσης λόγω απολύσεως, προβλέψεις, κεφάλαιο, αποθεματικά).

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 217.722 −13 −1.972
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 160.809 11.331 −172
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 13.176 645 3
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 147.633 10.686 −175
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 233.826 5.225 −918
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.615 9.412 1
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 18.615 9.412 1
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 860.611 17.414 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 239.565 15.165 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 616.922 21 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 4.057 2.237 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 66 −10 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 56.998 −1.440 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 271.233 147.269 2.677
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.469 −2 −26
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 219.419 −170.466 14.917
Σύνολο ενεργητικού 2.076.702 18.729 14.508
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 762.921 −2.492 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 492.310 36.525 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 291.710 65.763 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 200.487 −29.299 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 113 61 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 328 117 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 91.331 −24.877 128
5.1 Γενική κυβέρνηση 83.269 −24.751 127
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.061 −126 1
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 293.626 7.638 0
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 5.720 1.422 1.424
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.258 −460 527
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.258 −460 527
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.446 0 62
10 Λοιπές υποχρεώσεις 167.381 916 5.302
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 175.742 0 7.057
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.640 −61 7
Σύνολο παθητικού 2.076.702 18.729 14.508

Εκπρόσωποι Τύπου