Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 15 August 2008

19 august 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 15 august 2008, scăderea de 24 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004) şi vânzării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 4,3 miliarde EUR, până la 170 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichidităţi în USD. Joi, 14 august 2008, o operaţiune de furnizare de lichidităţi în USD în valoare de 25 de miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 20 de miliarde USD, cu scadenţa la 28 de zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune suplimentară de furnizare de lichidităţi în USD în valoare de 10 miliarde USD, cu scadenţa la 84 de zile, a fost decontată. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în legătură cu acordul valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) s-au redus cu 0,6 miliarde EUR, până la 110 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 0,2 miliarde EUR, până la nivelul de 690,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 6 miliarde EUR, până la 50,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 16,1 miliarde EUR, până la 476 de miliarde EUR. Miercuri, 13 august 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 160 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 176 de miliarde EUR a fost decontată. Joi, 14 august 2008, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 de miliarde EUR a fost decontată. Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (în săptămâna anterioară nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) a înregistrat o valoare aproximativ egală cu zero (comparativ cu 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 21,8 miliarde EUR, până la 232,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 208 304 −24
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 136 611 −380
2.1 Creanţe asupra FMI 9 262 −10
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 127 349 −370
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 59 133 4 492
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 288 −726
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 288 −726
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 476 088 16 065
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 176 002 16 002
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 300 007 −14
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 75 75
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 4 2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 36 926 1 042
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 110 011 −574
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 456 0
9 Alte active 379 390 −1 327
Total active 1 460 207 18 568
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 690 190 −158
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 232 856 21 725
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 232 812 21 775
2.2 Facilitatea de depozit 41 −47
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 −3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 148 −42
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 57 541 −5 922
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 50 821 −5 975
5.2 Alte angajamente 6 720 53
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 81 711 3 558
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 166 −189
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 448 −16
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 19 448 −16
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 120 0
10 Alte pasive 147 990 −390
11 Conturi de reevaluare 152 364 0
12 Capital şi rezerve 71 673 2
Total pasive 1 460 207 18 568

Contacte media