Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. rugpjūčio 15 d.

2008 m. rugpjūčio 19 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. rugpjūčio 15 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 24 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pardavimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,3 mlrd. eurų – iki 170 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais. Ketvirtadienį, 2008 m. rugpjūčio 14 d., baigėsi 25 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 20 mlrd. JAV dolerių vertės 28 d. trukmės operacija. Tą pačią dieną buvo atlikta dar viena 10 mlrd. JAV dolerių vertės 84 dienų trukmės likvidumo didinimo operacija JAV doleriais. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 110 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 690,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6 mlrd. eurų – iki 50,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16,1 mlrd. eurų – iki 476 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. rugpjūčio 13 d., baigėsi 160 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 176 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. rugpjūčio 14 d., baigėsi papildomos 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija. Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo beveik nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 21,8 mlrd. eurų – iki 232,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 208 304 −24
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 136 611 −380
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 262 −10
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 127 349 −370
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 59 133 4 492
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 288 −726
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 288 −726
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 476 088 16 065
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 176 002 16 002
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 300 007 −14
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 75 75
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 4 2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 36 926 1 042
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 110 011 −574
8 Valdžios skola eurais 37 456 0
9 Kitas turtas 379 390 −1 327
Visas turtas 1 460 207 18 568
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 690 190 −158
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 232 856 21 725
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 232 812 21 775
2.2 Indėlių galimybė 41 −47
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 148 −42
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 57 541 −5 922
5.1 Valdžiai 50 821 −5 975
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 720 53
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 81 711 3 558
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 166 −189
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 448 −16
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 19 448 −16
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 120 0
10 Kiti įsipareigojimai 147 990 −390
11 Perkainojimo sąskaitos 152 364 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 673 2
Visi įsipareigojimai 1 460 207 18 568

Kontaktai žiniasklaidai