Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. augusztus 15.

2008. augusztus 19.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. augusztus 15-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 24 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik központi bank nettó aranyérme-eladása áll.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban végzett likviditásbővítő műveletek eredményeként 4,3 milliárd euróval 170 milliárd euróra nőtt. 2008. augusztus 14-én, csütörtökön lejárt 25 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő művelet futamideje, és újabb 20 milliárd dolláros, 28 napos futamidejű művelet elszámolására került sor. Ugyanezen a napon 10 milliárd értékben számoltak el szintén USA-dollárban likviditásbővítő műveletet 84 napos futamidővel. A műveleteket az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) keretében végezték.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,6 milliárd euróval csökkent, 110 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,2 milliárd euróval 690,2 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6 milliárd euróval 50,8 milliárd euróra csökkent.

A monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 16,1 milliárd euróval emelkedett, 476 milliárd euróra. 2008. augusztus 13-án, szerdán lejárt egy 160 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 176 milliárd euro értékben. 2008. augusztus 14-én, csütörtökön egy 50 milliárd eurós kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet járt le, amit újabb, 50 milliárd eurós kihelyezés követett. Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nullával), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval).

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 21,8 milliárd euróval 232,8 milliárd euróra nőtt.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 208 304 −24
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 136 611 −380
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 262 −10
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 127 349 −370
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 59 133 4 492
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 288 −726
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 288 −726
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 476 088 16 065
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 176 002 16 002
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 300 007 −14
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 75 75
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 4 2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 36 926 1 042
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 110 011 −574
8 Euróban denominált államadósság 37 456 0
9 Egyéb eszközök 379 390 −1 327
Eszközök összesen 1 460 207 18 568
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 690 190 −158
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 232 856 21 725
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 232 812 21 775
2.2 Betéti rendelkezésre állás 41 −47
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 −3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 148 −42
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 57 541 −5 922
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 50 821 −5 975
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 720 53
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 81 711 3 558
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 166 −189
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 19 448 −16
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 19 448 −16
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 120 0
10 Egyéb kötelezettségek 147 990 −390
11 Átértékelési számlák 152 364 0
12 Saját tőke 71 673 2
Források összesen 1 460 207 18 568

Médiakapcsolatok