Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 15.8.2008

19.8.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 15.8.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 24 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 4,3 miljardilla eurolla 170 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 14.8.2008 erääntyi 25 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä operaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 20 miljardin Yhdysvaltain dollarin operaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on 28 päivää. Samana päivänä suoritettiin myös toisen, 10 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävän operaation maksut. Toisen operaation maturiteetti on 84 päivää. Nämä eurojärjestelmän operaatiot liittyvät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä supistui 0,6 miljardilla eurolla 110 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 0,2 miljardilla eurolla 690,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6 miljardilla eurolla 50,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 16,1 miljardilla eurolla 476 miljardiin euroon. Keskiviikkona 13.8.2008 erääntyi 160 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 176 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 14.8.2008 erääntyi 50 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 50 miljardin euron ylimääräisen pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 21,8 miljardilla eurolla 232,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 208 304 −24
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 136 611 −380
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 262 −10
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 127 349 −370
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 59 133 4 492
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 288 −726
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 288 −726
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 476 088 16 065
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 176 002 16 002
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 300 007 −14
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 75 75
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 4 2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 36 926 1 042
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 110 011 −574
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 456 0
9 Muut saamiset 379 390 −1 327
Vastaavaa yhteensä 1 460 207 18 568
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 690 190 −158
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 232 856 21 725
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 232 812 21 775
2.2 Talletusmahdollisuus 41 −47
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 −3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 148 −42
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 57 541 −5 922
5.1 Julkisyhteisöt 50 821 −5 975
5.2 Muut 6 720 53
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 81 711 3 558
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 166 −189
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 448 −16
8.1 Talletukset ja muut velat 19 448 −16
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 120 0
10 Muut velat 147 990 −390
11 Arvonmuutostilit 152 364 0
12 Pääoma ja rahastot 71 673 2
Vastattavaa yhteensä 1 460 207 18 568

Yhteyshenkilöt