Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 8 august 2008

12 august 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 8 august 2008, scăderea de 14 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,3 miliarde EUR, până la valoarea de 165,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au redus cu 1,1 miliarde EUR, până la 110,6 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a majorat cu 1,7 miliarde EUR, până la 690,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au scăzut cu 2,7 miliarde EUR, până la 56,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o diminuare de 6 miliarde EUR, până la 459,9 miliarde EUR. Miercuri, 6 august 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 166 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 160 de miliarde EUR a fost decontată. Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) a rămas practic nemodificat, la un nivel apropiat de zero, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR, nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 3,7 miliarde EUR, până la 211 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 208 328 −14
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 136 991 133
2.1 Creanţe asupra FMI 9 272 −4
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 127 719 137
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 54 641 −57
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 014 613
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 014 613
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 460 023 −5 999
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 160 000 −5 999
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 300 021 3
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 −3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 35 884 652
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 110 585 −1 073
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 456 0
9 Alte active 380 717 2 822
Total active 1 441 639 −2 923
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 690 348 1 723
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 211 131 −3 693
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 211 037 −3 695
2.2 Facilitatea de depozit 88 1
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 6 1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 190 −37
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 63 463 −2 951
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 56 796 −2 733
5.2 Alte angajamente 6 667 −218
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 78 153 −715
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 355 −738
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 464 1 139
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 19 464 1 139
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 120 0
10 Alte pasive 148 380 2 348
11 Conturi de reevaluare 152 364 0
12 Capital şi rezerve 71 671 1
Total pasive 1 441 639 −2 923
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media