Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. rugpjūčio 8 d.

2008 m. rugpjūčio 12 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. rugpjūčio 8 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 14 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 165,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 110,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 690,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 56,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6 mlrd. eurų – iki 459,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. rugpjūčio 6 d., baigėsi 166 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 160 mlrd. eurų vertės operacija. Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) beveik nepakito ir buvo iš esmės nulinis, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,7 mlrd. eurų – iki 211 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 208 328 −14
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 136 991 133
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 272 −4
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 127 719 137
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 54 641 −57
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 014 613
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 014 613
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 460 023 −5 999
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 160 000 −5 999
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 300 021 3
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 −3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 884 652
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 110 585 −1 073
8 Valdžios skola eurais 37 456 0
9 Kitas turtas 380 717 2 822
Visas turtas 1 441 639 −2 923
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 690 348 1 723
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 211 131 −3 693
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 211 037 −3 695
2.2 Indėlių galimybė 88 1
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 190 −37
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 63 463 −2 951
5.1 Valdžiai 56 796 −2 733
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 667 −218
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 78 153 −715
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 355 −738
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 464 1 139
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 19 464 1 139
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 120 0
10 Kiti įsipareigojimai 148 380 2 348
11 Perkainojimo sąskaitos 152 364 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 671 1
Visi įsipareigojimai 1 441 639 −2 923
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai