Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. augusztus 8.

2008. augusztus 12.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. augusztus 8-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 14 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval csökkent, 165,7 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,1 milliárd euróval csökkent, 110,6 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,7 milliárd euróval nőtt, 690,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,7 milliárd euróval csökkent, 56,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 6 milliárd euróval csökkent, 459,9 milliárd euróra. 2008. augusztus 6-án, szerdán lejárt egy 166 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 160 milliárd euro értékben. Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nem változott, nulla közeli értéken maradt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd eurót tett ki, amely nagyjából megegyezett az előző heti felhasználással.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 3,7 milliárd euróval csökkent, 211 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 208 328 −14
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 136 991 133
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 272 −4
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 127 719 137
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 54 641 −57
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 014 613
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 014 613
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 460 023 −5 999
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 160 000 −5 999
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 300 021 3
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 −3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 35 884 652
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 110 585 −1 073
8 Euróban denominált államadósság 37 456 0
9 Egyéb eszközök 380 717 2 822
Eszközök összesen 1 441 639 −2 923
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 690 348 1 723
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 211 131 −3 693
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 211 037 −3 695
2.2 Betéti rendelkezésre állás 88 1
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 6 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 190 −37
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 63 463 −2 951
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 56 796 −2 733
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 667 −218
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 78 153 −715
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 355 −738
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 19 464 1 139
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 19 464 1 139
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 120 0
10 Egyéb kötelezettségek 148 380 2 348
11 Átértékelési számlák 152 364 0
12 Saját tőke 71 671 1
Források összesen 1 441 639 −2 923
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok