Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 8.8.2008

12.8.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 8.8.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 14 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,3 miljardilla eurolla 165,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 1,1 miljardilla eurolla 110,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,7 miljardilla eurolla 690,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 2,7 miljardilla eurolla 56,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 6 miljardilla eurolla 459,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 6.8.2008 erääntyi 166 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 160 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö pysyi käytännöllisesti katsottuna ennallaan eli lähes nollassa, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,1 miljardia euroa eli sekin lähes sama kuin edellisellä viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 3,7 miljardilla eurolla 211 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 208 328 −14
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 136 991 133
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 272 −4
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 127 719 137
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 54 641 −57
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 014 613
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 014 613
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 460 023 −5 999
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 160 000 −5 999
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 300 021 3
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 −3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 884 652
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 110 585 −1 073
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 456 0
9 Muut saamiset 380 717 2 822
Vastaavaa yhteensä 1 441 639 −2 923
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 690 348 1 723
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 211 131 −3 693
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 211 037 −3 695
2.2 Talletusmahdollisuus 88 1
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 6 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 190 −37
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 63 463 −2 951
5.1 Julkisyhteisöt 56 796 −2 733
5.2 Muut 6 667 −218
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 78 153 −715
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 355 −738
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 464 1 139
8.1 Talletukset ja muut velat 19 464 1 139
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 120 0
10 Muut velat 148 380 2 348
11 Arvonmuutostilit 152 364 0
12 Pääoma ja rahastot 71 671 1
Vastattavaa yhteensä 1 441 639 −2 923
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle