Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 8. august 2008

12. august 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

8. augustil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 14 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 165,7 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 1,1 miljardi euro võrra 110,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,7 miljardi euro võrra 690,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 2,7 miljardi euro võrra 56,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 6 miljardi euro võrra 459,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 6. augustil 2008 möödus 166 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 160 miljardit eurot. Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3,7 miljardi euro võrra 211 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 208 328 −14
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 136 991 133
2.1 Nõuded RVFle 9 272 −4
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 127 719 137
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 54 641 −57
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 014 613
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 014 613
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 460 023 −5 999
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 160 000 −5 999
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 300 021 3
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 −3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 884 652
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 110 585 −1 073
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 456 0
9 Muud varad 380 717 2 822
Varad kokku 1 441 639 −2 923
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 690 348 1 723
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 211 131 −3 693
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 211 037 −3 695
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 88 1
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 6 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 190 −37
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 63 463 −2 951
5.1 Valitsussektor 56 796 −2 733
5.2 Muud kohustused 6 667 −218
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 78 153 −715
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 355 −738
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 19 464 1 139
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 19 464 1 139
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 120 0
10 Muud kohustused 148 380 2 348
11 Ümberhindluskontod 152 364 0
12 Kapital ja reservid 71 671 1
Kohustused kokku 1 441 639 −2 923
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid