Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 8. srpnu 2008

12. srpna 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 8. srpna 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 14 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,3 mld. EUR na 165,7 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) klesl o 1,1 mld. EUR na 110,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,7 mld. EUR na 690,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 2,7 mld. EUR na 56,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 6 mld. EUR na 459,9 mld. EUR. Ve středu 6. srpna 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 166 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 160 mld. EUR. Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky beze změny téměř nevyužita, zatímco pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (tedy přibližně stejně jako během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3,7 mld. EUR na 211 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 208 328 −14
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 136 991 133
2.1 Pohledávky za MMF 9 272 −4
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 127 719 137
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 54 641 −57
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 014 613
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 014 613
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 460 023 −5 999
5.1 Hlavní refinanční operace 160 000 −5 999
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 300 021 3
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 −3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 884 652
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 110 585 −1 073
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 456 0
9 Ostatní aktiva 380 717 2 822
Aktiva celkem 1 441 639 −2 923
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 690 348 1 723
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 211 131 −3 693
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 211 037 −3 695
2.2 Vkladová facilita 88 1
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 6 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 190 −37
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 63 463 −2 951
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 56 796 −2 733
5.2 Ostatní závazky 6 667 −218
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 78 153 −715
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 355 −738
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 19 464 1 139
8.1 Vklady a ostatní závazky 19 464 1 139
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 120 0
10 Ostatní pasiva 148 380 2 348
11 Účty přecenění 152 364 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 671 1
Pasiva celkem 1 441 639 −2 923
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média