Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 18 iulie 2008

22 iulie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 18 iulie 2008, scăderea de 47 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o scădere de 0,5 miliarde EUR, până la valoarea de 165,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu. Joi, 17 iulie 2008, o operaţiune de furnizare de lichidităţi în USD în valoare de 25 de miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 25 de miliarde USD, cu scadenţa la 28 de zile, a fost decontată. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în legătură cu acordul valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au micşorat cu 2,6 miliarde EUR, până la 110,2 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a diminuat cu 0,6 miliarde EUR, până la nivelul de 685,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 2,7 miliarde EUR, până la 49,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o scădere de 20,1 miliarde EUR, până la 454,9 miliarde EUR. Miercuri, 16 iulie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 175 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 155 miliarde EUR a fost decontată. Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (în săptămâna anterioară nivelul înregistrat a fost apropiat de zero).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 20,4 miliarde EUR, până la 215,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 208 946 −47
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 131 763 −4 238
2.1 Creanţe asupra FMI 9 228 37
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 122 535 −4 275
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 56 635 874
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 660 1 500
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 660 1 500
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 455 051 −20 109
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 154 998 −20 003
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 300 016 19
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −157
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 37 32
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 33 919 1 775
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 110 234 −2 638
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 456 −5
9 Alte active 376 684 −1 941
Total active 1 427 348 −24 829
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 685 062 −551
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 215 748 −20 424
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 215 628 −20 447
2.2 Facilitatea de depozit 76 14
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 44 9
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 227 −2
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 56 801 −2 841
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 49 944 −2 678
5.2 Alte angajamente 6 857 −163
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 78 271 1 569
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 839 −612
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 15 960 −2 264
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 15 960 −2 264
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 120 0
10 Alte pasive 144 286 294
11 Conturi de reevaluare 152 364 0
12 Capital şi rezerve 71 670 2
Total pasive 1 427 348 −24 829

Contacte media