Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 20 iunie 2008

24 iunie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 20 iunie 2008, scăderea de 26 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării nete de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,3 miliarde EUR, până la valoarea de 167,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu. Joi, 19 iunie 2008, o operaţiune de furnizare de lichidităţi în USD în valoare de 25 de miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 25 de miliarde USD, cu scadenţa la 28 de zile, a fost decontată. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în legătură cu acordul valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au crescut cu 0,1 miliarde EUR, până la 115,3 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 0,7 miliarde EUR, până la nivelul de 674,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 9,1 miliarde EUR, până la 67,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 3,1 miliarde EUR, până la 462,8 miliarde EUR. Miercuri, 18 iunie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 191 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 188 de miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (înregistrând aproximativ acelaşi nivel în săptămâna anterioară), la fel ca şi apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 10,1 miliarde EUR, până la 215,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 209 376 −26
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 136 095 412
2.1 Creanţe asupra FMI 9 350 −3
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 126 745 415
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 55 195 −307
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 861 73
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 861 73
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 463 047 −2 988
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 188 001 −3 000
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 275 043 17
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 −5
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 30 606 253
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 115 296 73
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 002 −5
9 Alte active 378 673 1 054
Total active 1 441 151 −1 461
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 674 305 −739
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 216 002 −9 930
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 215 783 −10 085
2.2 Facilitatea de depozit 48 −6
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 171 161
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 210 62
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 74 936 9 113
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 67 871 9 107
5.2 Alte angajamente 7 065 6
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 77 464 582
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 816 216
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 596 −461
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 596 −461
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 148 0
10 Alte pasive 146 767 −305
11 Conturi de reevaluare 156 231 0
12 Capital şi rezerve 71 676 1
Total pasive 1 441 151 −1 461

Contacte media