Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. június 20.

2008. június 24.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. június 20-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 26 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott nettó aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval nőtt, 167,7 milliárd euróra. 2008. június 19-én, csütörtökön lejárt 25 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő művelet futamideje, és egy újabb, 25 milliárd dolláros, 28 nap futamidejű művelet elszámolására került sor. Ezeket a műveleteket az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan hajtották végre.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,1 milliárd euróval emelkedett, 115,3 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,7 milliárd euróval csökkent, 674,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 9,1 milliárd euróval nőtt, 67,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 3,1 milliárd euróval csökkent, 462,8 milliárd euróra. 2008. június 18-án, szerdán lejárt egy 191 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 188 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), és a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele is gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 10,1 milliárd euróval csökkent, 215,8 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 209 376 −26
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 136 095 412
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 350 −3
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 126 745 415
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 55 195 −307
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 861 73
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 861 73
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 463 047 −2 988
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 188 001 −3 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 275 043 17
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 −5
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 30 606 253
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 115 296 73
8 Euróban denominált államadósság 38 002 −5
9 Egyéb eszközök 378 673 1 054
Eszközök összesen 1 441 151 −1 461
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 674 305 −739
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 216 002 −9 930
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 215 783 −10 085
2.2 Betéti rendelkezésre állás 48 −6
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 171 161
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 210 62
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 74 936 9 113
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 67 871 9 107
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 065 6
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 77 464 582
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 816 216
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 596 −461
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 596 −461
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 148 0
10 Egyéb kötelezettségek 146 767 −305
11 Átértékelési számlák 156 231 0
12 Saját tőke 71 676 1
Források összesen 1 441 151 −1 461

Médiakapcsolatok