Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 20.6.2008

24.6.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 20.6.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 26 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 167,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta. Torstaina 19.6.2008 erääntyi 25 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä operaatio, ja samalla suoritettiin uuden 25 miljardin Yhdysvaltain dollarin operaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on 28 päivää. Nämä eurojärjestelmän operaatiot liittyvät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,1 miljardilla eurolla 115,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 0,7 miljardilla eurolla 674,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 9,1 miljardilla eurolla 67,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 3,1 miljardilla eurolla 462,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 18.6.2008 erääntyi 191 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 188 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö niin ikään käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 10,1 miljardilla eurolla 215,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 209 376 −26
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 136 095 412
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 350 −3
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 126 745 415
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 55 195 −307
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 861 73
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 861 73
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 463 047 −2 988
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 188 001 −3 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 275 043 17
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 −5
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 606 253
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 115 296 73
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 002 −5
9 Muut saamiset 378 673 1 054
Vastaavaa yhteensä 1 441 151 −1 461
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 674 305 −739
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 216 002 −9 930
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 215 783 −10 085
2.2 Talletusmahdollisuus 48 −6
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 171 161
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 210 62
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 74 936 9 113
5.1 Julkisyhteisöt 67 871 9 107
5.2 Muut 7 065 6
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 77 464 582
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 816 216
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 596 −461
8.1 Talletukset ja muut velat 16 596 −461
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 148 0
10 Muut velat 146 767 −305
11 Arvonmuutostilit 156 231 0
12 Pääoma ja rahastot 71 676 1
Vastattavaa yhteensä 1 441 151 −1 461

Yhteyshenkilöt