Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 14 martie 2008

18 martie 2008

Observaţii introductive

Situaţia excepţională în care s-a aflat o bancă centrală din Eurosistem şi care a împiedicat-o pe aceasta să-şi prezinte bilanţul la data de 7 martie 2008 a persistat, ceea ce a făcut banca centrală respectivă să nu-şi poată prezenta bilanţul nici la data de 14 martie 2008. Prin urmare, situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului din această săptămână reflectă cele mai recente informaţii disponibile referitoare la bilanţ care au fost oferite de banca centrală respectivă, şi anume situaţia financiară a acesteia la 29 februarie 2008.

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 14 martie 2008, scăderea de 40 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,3 miliarde EUR, până la valoarea de 138,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au scăzut cu 0,2 miliarde EUR, până la 107,3 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 1,4 miliarde EUR, până la nivelul de 658,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 1,6 miliarde EUR, până la 63,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 29,5 miliarde EUR, până la 476 miliarde EUR. Miercuri, 12 martie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 176,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 209,5 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 13 martie 2008, o operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 60 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 60 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (înregistrând aproximativ acelaşi nivel în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,2 miliarde EUR (de asemenea, un nivel relativ similar celui consemnat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 33,1 miliarde EUR, până la 229 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 201 192 −40
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 139 148 2 795
2.1 Creanţe asupra FMI 8 975 −53
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 130 173 2 848
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 434 −2 229
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 843 −356
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 843 −356
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 476 464 29 471
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 209 032 30 536
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 267 366 −1 113
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 49 48
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 17 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 33 450 2 254
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 107 291 −210
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 640 5
9 Alte active 331 648 2 531
Total active 1 367 110 34 221
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 658 690 1 374
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 229 454 33 124
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 228 959 33 129
2.2 Facilitatea de depozit 227 −3
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 268 −2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 214 9
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 71 000 1 563
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 63 547 1 585
5.2 Alte angajamente 7 453 −22
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 36 101 716
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 585 −310
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 356 583
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 19 356 583
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 311 0
10 Alte pasive 128 134 −2 843
11 Conturi de reevaluare 147 666 1
12 Capital şi rezerve 70 599 4
Total pasive 1 367 110 34 221

Contacte media