Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimtatása, 2008. március 14.

2008. március 18.

Bevezető megjegyzések

Az eurorendszer egyik központi bankjában tapasztalt rendkívüli körülmények – amelyek következtében az érintett központi banknak nem állt módjában elkészíteni 2008. március 7-i mérlegét – továbbra is fennállnak, ezért az említett központi bank 2008. március 14-i mérlege sem készült el. Emiatt az eurorendszer e heti konszolidált pénzügyi kimutatása a szóban forgó központi bank esetében a rendelkezésre álló legújabb, azaz a 2008. február 29-i kimutatás szerinti mérlegadatokat tartalmazza.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. március 14-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 40 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végzett aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval nőtt, 138,3 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,2 milliárd euróval csökkent, 107,3 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,4 milliárd euróval nőtt, 658,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1,6 milliárd euróval nőtt, 63,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 29,5 milliárd euróval emelkedett, 476 milliárd euróra. 2008. március 12-én, szerdán lejárt egy 176,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 209,5 milliárd euro értékben. 2008. március 13-án, csütörtökön egy 60 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet járt le, és újabb kihelyezésre került sor 60 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd eurót tett ki (szintén megközelítőleg az előző héttel azonos módon).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 33,1 milliárd euróval nőtt, 229 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 201 192 −40
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 139 148 2 795
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 8 975 −53
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 130 173 2 848
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 434 −2 229
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 843 −356
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 843 −356
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 476 464 29 471
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 209 032 30 536
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 267 366 −1 113
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 49 48
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 17 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 33 450 2 254
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 107 291 −210
8 Euróban denominált államadósság 38 640 5
9 Egyéb eszközök 331 648 2 531
Eszközök összesen 1 367 110 34 221
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 658 690 1 374
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 229 454 33 124
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 228 959 33 129
2.2 Betéti rendelkezésre állás 227 −3
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 268 −2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 214 9
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 71 000 1 563
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 63 547 1 585
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 453 −22
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 36 101 716
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 585 −310
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 19 356 583
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 19 356 583
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 311 0
10 Egyéb kötelezettségek 128 134 −2 843
11 Átértékelési számlák 147 666 1
12 Saját tőke 70 599 4
Források összesen 1 367 110 34 221

Médiakapcsolatok