Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 14.3.2008

18.3.2008

Aluksi

Poikkeuksellinen tilanne eräässä eurojärjestelmän keskuspankissa on jatkunut ja estänyt sitä tuottamasta tasetta 14.3.2008. Tilanteen vuoksi samainen keskuspankki ei kyennyt tuottamaan myöskään tasetta 7.3.2008. Näin ollen eurojärjestelmän konsolidoidussa taseessa on tällä viikolla käytetty tasetietoja kyseisen eurojärjestelmän keskuspankin viimeisestä saatavilla olevasta taseesta 29.2.2008.

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 14.3.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 40 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 138,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,2 miljardilla eurolla 107,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,4 miljardilla eurolla 658,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 1,6 miljardilla eurolla 63,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) lisääntyi 29,5 miljardilla eurolla 476 miljardiin euroon. Keskiviikkona 12.3.2008 erääntyi 176,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 209,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 13.3.2008 erääntyi 60 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 60 miljardin euron ylimääräisen pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,2 miljardia euroa (sekin lähes sama kuin edelliselläkin viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 33,1 miljardilla eurolla 229 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 201 192 −40
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 139 148 2 795
2.1 Saamiset IMF:ltä 8 975 −53
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 130 173 2 848
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 434 −2 229
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 843 −356
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 843 −356
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 476 464 29 471
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 209 032 30 536
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 267 366 −1 113
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 49 48
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 17 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 33 450 2 254
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 107 291 −210
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 640 5
9 Muut saamiset 331 648 2 531
Vastaavaa yhteensä 1 367 110 34 221
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 658 690 1 374
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 229 454 33 124
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 228 959 33 129
2.2 Talletusmahdollisuus 227 −3
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 268 −2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 214 9
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 71 000 1 563
5.1 Julkisyhteisöt 63 547 1 585
5.2 Muut 7 453 −22
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 36 101 716
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 585 −310
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 356 583
8.1 Talletukset ja muut velat 19 356 583
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 311 0
10 Muut velat 128 134 −2 843
11 Arvonmuutostilit 147 666 1
12 Pääoma ja rahastot 70 599 4
Vastattavaa yhteensä 1 367 110 34 221

Yhteyshenkilöt