Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 14. märts 2008

18. märts 2008

Sissejuhatavad märkused

Erandlikud asjaolud ühes eurosüsteemi keskpangas, mis ei võimaldanud tal koostada oma bilanssi seisuga 7. märts 2008, valitsevad jätkuvalt ning takistasid ka bilansi koostamist seisuga 14. märts 2008. Seetõttu kajastab eurosüsteemi käesoleva nädala konsolideeritud finantsaruanne eurosüsteemi kõnealuse keskpanga esitatud värskeimaid kättesaadavaid bilansiandmeid ehk selle finantsaruannet seisuga 29. veebruar 2008.

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

14. märtsil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 40 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 138,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 107,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,4 miljardi euro võrra 658,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 1,6 miljardi euro võrra 63,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 29,5 miljardi euro võrra 476 miljardi euroni. Kolmapäeval, 12. märtsil 2008 möödus 176,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 209,5 miljardit eurot. Neljapäeval, 13. märtsil 2008 möödus 60 miljardi euro suuruse täiendava pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 60 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (vastab samuti ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 33,1 miljardi euro võrra 229 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 201 192 −40
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 139 148 2 795
2.1 Nõuded RVFle 8 975 −53
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 130 173 2 848
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 24 434 −2 229
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 843 −356
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 843 −356
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 476 464 29 471
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 209 032 30 536
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 267 366 −1 113
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 49 48
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 17 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 33 450 2 254
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 107 291 −210
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 640 5
9 Muud varad 331 648 2 531
Varad kokku 1 367 110 34 221
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 658 690 1 374
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 229 454 33 124
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 228 959 33 129
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 227 −3
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 268 −2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 214 9
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 71 000 1 563
5.1 Valitsussektor 63 547 1 585
5.2 Muud kohustused 7 453 −22
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 36 101 716
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 585 −310
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 19 356 583
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 19 356 583
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 311 0
10 Muud kohustused 128 134 −2 843
11 Ümberhindluskontod 147 666 1
12 Kapital ja reservid 70 599 4
Kohustused kokku 1 367 110 34 221

Kontaktandmed