Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 7 martie 2008

11 martie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 7 martie 2008, scăderea de 67 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la valoarea de 138 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au majorat cu 1 miliard EUR, până la 107,5 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 3,2 miliarde EUR, până la nivelul de 657,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 10,2 miliarde EUR, până la 62 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 4,2 miliarde EUR, până la 446,5 miliarde EUR. Miercuri, 5 martie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 183 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 176,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (înregistrând aproximativ acelaşi nivel în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,2 miliarde EUR (de asemenea, un nivel relativ similar celui consemnat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 2,3 miliarde EUR, până la 195,8 miliarde EUR.

Diverse

Situaţia excepţională în care s-a aflat o bancă centrală din Eurosistem a avut un impact retroactiv, dar lipsit de consistenţă, asupra situaţiei financiare consolidate la nivelul Eurosistemului din data de 29 februarie 2008 (publicată la 4 martie 2008), impact care se regăseşte în variaţiile săptămânale efective înregistrate în situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului din această săptămână.

Aceeaşi situaţie a împiedicat banca centrală respectivă să-şi prezinte bilanţul la data de 7 martie 2008. Prin urmare, situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului din această săptămână reflectă cele mai recente informaţii disponibile referitoare la bilanţ care au fost oferite de banca centrală respectivă, şi anume situaţia financiară a acesteia la 29 februarie 2008.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 201 232 −67
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 136 353 −1 460
2.1 Creanţe asupra FMI 9 028 −43
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 127 325 −1 417
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 26 663 1 950
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 199 681
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 199 681
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 446 993 −4 488
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 178 496 −4 505
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 268 479 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 1
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 17 16
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 31 196 419
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 107 501 962
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 635 0
9 Alte active 329 117 −1 981
Total active 1 332 889 −3 984
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 657 316 3 168
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 196 330 1 961
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 195 830 2 254
2.2 Facilitatea de depozit 230 4
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 270 −297
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 205 −6
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 69 437 −10 255
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 61 962 −10 169
5.2 Alte angajamente 7 475 −86
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 35 385 986
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 895 133
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 773 182
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 773 182
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 311 0
10 Alte pasive 130 977 −151
11 Conturi de reevaluare 147 665 0
12 Capital şi rezerve 70 595 −2
Total pasive 1 332 889 −3 984

Contacte media