Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. kovo 7 d.

2008 m. kovo 11 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. kovo 7 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 67 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 138 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 107,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,2 mlrd. eurų – iki 657,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,2 mlrd. eurų – iki 62 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,2 mlrd. eurų – iki 446,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. kovo 5 d., baigėsi 183 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 176,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (beveik kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 195,8 mlrd. eurų.

Kitos sritys

Kaip rodo faktiniai pokyčiai šios savaitės Eurosistemos konsoliduotojo finansinėje ataskaitoje, palyginti su ankstesne savaite, viename iš Eurosistemos centrinių bankų susidariusios ypatingos aplinkybės turėjo atgalinį poveikį, nors ir nereikšmingą, 2008 m. vasario 29 d. Eurosistemos konsoliduotai finansinei ataskaitai (paskelbta 2008 m. kovo 4 d.).

Dėl minėtų aplinkybių šis Eurosistemos centrinis bankas nepateikė savo 2008 m. kovo 7 d. balanso. Tad šios savaitės Eurosistemos konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje pateikiama naujausia turima minėtojo Eurosistemos nacionalinio centrinio banko pateikta informacija apie balansą, t. y. 2008 m. vasario 29 d. finansinė ataskaita.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 201 232 −67
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 136 353 −1 460
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 028 −43
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 127 325 −1 417
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 663 1 950
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 199 681
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 199 681
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 446 993 −4 488
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 178 496 −4 505
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 268 479 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 1
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 17 16
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 31 196 419
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 107 501 962
8 Valdžios skola eurais 38 635 0
9 Kitas turtas 329 117 −1 981
Visas turtas 1 332 889 −3 984
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 657 316 3 168
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 196 330 1 961
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 195 830 2 254
2.2 Indėlių galimybė 230 4
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 270 −297
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 205 −6
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 69 437 −10 255
5.1 Valdžiai 61 962 −10 169
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 475 −86
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 35 385 986
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 895 133
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 773 182
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 773 182
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 311 0
10 Kiti įsipareigojimai 130 977 −151
11 Perkainojimo sąskaitos 147 665 0
12 Kapitalas ir rezervai 70 595 −2
Visi įsipareigojimai 1 332 889 −3 984

Kontaktai žiniasklaidai