Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. március 7.

2008. március 11.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. március 7-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 67 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végzett aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval 138 milliárd euróra nőtt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1 milliárd euróval 107,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,2 milliárd euróval nőtt, 657,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 10,2 milliárd euróval 62 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 4,2 milliárd euróval csökkent, 446,5 milliárd euróra. 2008. március 5-én, szerdán lejárt egy 183 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 176,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd eurót tett ki (szintén megközelítőleg az előző héttel azonos módon).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,3 milliárd euróval nőtt, 195,8 milliárd euróra.

Egyéb kérdések

Az eurorendszer egyik központi bankjában fennálló kivételes körülmények az eurorendszer 2008. február 29-i (2008. március 4-én közzétett) konszolidált pénzügyi kimutatására visszamenőleges, de jelentéktelen mértékű hatással voltak, amint ezt az eurorendszer e heti kimutatásának tényleges heti változásai mutatják.

Ugyanezen körülmények megakadályozták az érintett központi bankot a 2008. március 7-i állapotot tükröző mérleg előállításában. Emiatt az eurorendszer e heti konszolidált pénzügyi kimutatása a szóban forgó központi bank esetében a rendelkezésre álló legújabb, azaz a 2008. február 29-i kimutatás szerinti mérlegadatokat tartalmazza.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 201 232 −67
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 136 353 −1 460
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 028 −43
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 127 325 −1 417
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 26 663 1 950
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 199 681
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 199 681
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 446 993 −4 488
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 178 496 −4 505
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 268 479 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 1
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 17 16
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 31 196 419
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 107 501 962
8 Euróban denominált államadósság 38 635 0
9 Egyéb eszközök 329 117 −1 981
Eszközök összesen 1 332 889 −3 984
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 657 316 3 168
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 196 330 1 961
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 195 830 2 254
2.2 Betéti rendelkezésre állás 230 4
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 270 −297
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 205 −6
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 69 437 −10 255
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 61 962 −10 169
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 475 −86
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 35 385 986
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 895 133
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 773 182
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 773 182
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 311 0
10 Egyéb kötelezettségek 130 977 −151
11 Átértékelési számlák 147 665 0
12 Saját tőke 70 595 −2
Források összesen 1 332 889 −3 984

Médiakapcsolatok