Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 7.3.2008

11.3.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 7.3.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 67 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 138 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 107,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,2 miljardilla eurolla 657,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 10,2 miljardilla eurolla 62 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 4,2 miljardilla eurolla 446,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 5.3.2008 erääntyi 183 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 176,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,2 miljardia euroa (sekin lähes sama kuin edellisellä viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 2,3 miljardilla eurolla 195,8 miljardiin euroon.

Muut seikat

Poikkeuksellinen tilanne eräässä eurojärjestelmän keskuspankissa vaikutti takautuvasti vähäisessä määrin eurojärjestelmän konsolidoituun taseeseen 29.2.2008 (julkaistu 4.3.2008), mikä on otettu huomioon todellisissa viikkomuutoksissa eurojärjestelmän konsolidoidussa taseessa tällä viikolla.

Tilanteen vuoksi samainen eurojärjestelmän keskuspankki ei kyennyt tuottamaan tasetta 7.3.2008. Näin ollen eurojärjestelmän konsolidoidussa taseessa on tällä viikolla käytetty tasetietoja kyseisen eurojärjestelmän keskuspankin viimeisestä saatavilla olevasta taseesta 29.2.2008.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 201 232 −67
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 136 353 −1 460
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 028 −43
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 127 325 −1 417
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 663 1 950
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 199 681
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 199 681
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 446 993 −4 488
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 178 496 −4 505
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 268 479 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 1
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 17 16
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31 196 419
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 107 501 962
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 635 0
9 Muut saamiset 329 117 −1 981
Vastaavaa yhteensä 1 332 889 −3 984
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 657 316 3 168
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 196 330 1 961
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 195 830 2 254
2.2 Talletusmahdollisuus 230 4
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 270 −297
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 205 −6
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 69 437 −10 255
5.1 Julkisyhteisöt 61 962 −10 169
5.2 Muut 7 475 −86
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 35 385 986
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 895 133
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 773 182
8.1 Talletukset ja muut velat 18 773 182
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 311 0
10 Muut velat 130 977 −151
11 Arvonmuutostilit 147 665 0
12 Pääoma ja rahastot 70 595 −2
Vastattavaa yhteensä 1 332 889 −3 984

Yhteyshenkilöt